Politisk uttalelse:  Styrk de voldsutsattes rettsstilling i den nye voldserstatningsloven!

Politiks uttalelse vedtatt på Venstrekvinnelaget landsmøte 4.februar 2024 Den nye voldserstatningsloven trådte i kraft den 01.01.2023, og har medført betydelige endringer i retten til voldserstatning. Endringene er dessverre ikke bare til det bedre, og Venstrekvinnelaget uttrykker sterk bekymring for hvordan loven svekker voldsutsattes rettigheter. Et resultat av den nye voldserstatningsloven Les mer…