people woman sitting technology

Politisk uttalelse: Kvinnehelse må tas på alvor.

Politisk uttalelse vedtatt på Venstrekvinnelagets landsmøte 4.februar 2024 Fra “Kvinnehelseutvalget. Et offentlig utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv” heter det:  «Øk kvinnehelsens status, plasser ansvaret for kvinnehelse der det hører hjemme, og sørg for at kunnskap om kvinners helse når ut til helsetjenestene og kunnskapsproduksjonen.” Utvalget foreslår Les mer…