Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmer en hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv.

  • Handlingsplanen kan leses her.
  • Vedtektene kan leses her.