Leder:

Solveig Schytz, Viken

Styremedlemmer:

Nestleder: Nertila Stringa, Agder

Nestleder: Marthe Strickert, Trøndelag

Styremedlem: Renathe Eriksen, Nordland

Styremedlem: Tone Lind Jørgensen, Vestfold og Telemark

Styremedlem: Mia Bruvik, Rogaland

Styremedlem: Margrethe Prahl Reusch, Viken

Styremedlem: Camilla Berg Larsen, Vestland

Styremedlem: Azra Sudic, Viken

Vara:

Eva Lyngaas, Trøndelag

Inger Marie Fausa Aasberg, Viken

Ragnhild Helseth, Møre og Romsdal