Leder Tina S. M. Kornmo

Leder:

Tina S. M. Kornmo, Oslo

Styremedlemmer:

Nestleder: Nertila Stringa, Agder

Nestleder: Tone Lind Jørgensen, Vestfold og Telemark

Styremedlem: Johanne Sundmann, Finnmark

Styremedlem: EliSiv Skjei, Trøndelag

Styremedlem: Nertila Stringa, Agder

Styremedlem: Mia Bruvik, Rogaland

Styremedlem: Marthe Strickert, Trøndelag

Styremedlem: Konstanse Løfors, Oslo

Vara:

Ann Helen Skaanes, Oslo

Vibeke Rolfsen, Vestfold og Telemark

Hege Nordbø, Rogaland