Norges Venstrekvinnelag (NVK) er en feministisk sideorganisasjon til Venstre. Venstre har historisk vært en av de viktigste partiene når det gjelder likestilling og rettferdighet mellom kjønn.  Venstre hadde en avgjørende rolle i at norske kvinner som blant de første i verden fikk stemmerett i 1913.

Venstre er stolt av sin historie som strekker seg helt tilbake til 1884 da partiet ble stiftet. Tidlig i partiorganisasjonens historie sto venstre-kvinner som Betzy Kjeldsberg, Fredrikke Marie Qvam, Gina Sverdrup Krog og Eva Kolstad sentralt i kampen for kvinners rettigheter. De trodde på de sosial-liberalistiske prinsippene og på at likhet for alle var veien å gå. Dette utgangspunktet var kontroversielt den gang, men i dag er det en selvfølge. Venstrekvinnelaget er stolt av å videreføre disse tankene i norsk kvinnehistorie.
  Vi bærer på en stolt tradisjon med Venstrekvinner som har satt sine spor i likestillingskampen i Norge. Her er et lite utvalg:
Fredrikke Marie Quam (1843 – 1938)

Offentlig eiendom, fri

var en norsk kvinnesaksforkjemper og humanitær leder. I 1896 opprettet Qvam Norske Kvinners Sanitetsforening, hvor hun var leder frem til hun fylte 90 år i 1933. Sanitetsforeningen ble et samlingssted for kampen for kvinnelig stemmerett og valgdeltagelse, sykdomsbekjempelse og sosialpolitikk, nasjonal selvstendighet og venstrepolitikk. Hun var også leder for Norsk Kvinnesaksforening og Landskvinnestemmerettsforeningen med Gina Krog. I tillegg var Qvam sentral i forløpet til kvinneoppropet som støttet unionsoppløsningen i 1905, og 22. august 1905 leverte hun 280 000 underskrifter fra kvinner for unionsoppløsning, og for at kvinner skulle få stemme i folkeavstemningen. Hun hadde betydelig kontakt gjennom sin manns politikernettverk i Venstre, og Tidsskriftet Samtiden benevte henne «Korridorenes Dronning» hvor en av hennes taktikker var å kontakte fruer gift med landets ledende menn for indirekte innflytelse
 • - Grunnla Norske Kvinners Sanitetsforening
 • - Pådriver for unionsoppløsningen, og kvinners stemmerett i folkeavstemningen
  Gina Sverdrup Krog (1847 – 1916)

Ukjent fotograf, eier: Oslo museum.

var en norsk politiker for Venstre og kvinnesaksaktivist. Hun var en lederskikkelse i kampen for kvinners rett til utdannelse og kvinnelig stemmerett. Hun har blitt kalt «høvdingen i norsk kvinnebevegelse» i sin samtid. Krog var et tidlig medlem av Venstre, hvor hun var varamedlem av landsstyret fra 1909. Som initiativtaker for Kvindestemmeretsforeingen stod hun, sammen med Viggo Ullmann og åtte andre radikale menn i Venstre, bak det første forslaget om kvinnelig stemmerett som ble lagt frem for Stortinget i 1890.  
 • - Kvinnesakens ubestridte leder
 • - Grunnla Kvinnestemmerettsforeningen (1885)
 • - Stod bak det første forslaget om kvinnelig stemmerett
Cecilie Thoresen Krog (1858 – 1903) kjempet for at kvinner skulle få adgang til høyere utdanning. Spørsmålet om hun hadde rett til å avlegge examen artium måtte vedtas av Stortinget, fordi denne eksamenen samtidig ga adgang til Universitetet. Høsten 1881 tok hun kontakt med Venstre-mannen Hagbard E. Berner, som fremmet et privat lovforslag i Stortinget på hennes vegne. Forslaget ble vedtatt mot en stemme, og fra 1884 fikk kvinner rett til å studere og ta eksamen ved universitetet. Krog var politisk aktiv i Venstre, og i 1901 var hun vara for Venstre i Kristiania bystyre. Hun var også sentral og aktiv i kvinnebevegelsen, og var med på å stifte diskusjonsklubben "Skuld", forløperen til Norsk Kvinnesaksforening.
 • - Første kvinne til å ta artium i Norge
 • - Første kvinnelig medlem i Det norske Studentersamfunn (1883)
Betzy Kjeldsberg (1866 – 1950)

Foto: Bilde i Byhistorisk samling, Oslo Museum

var politiker i Venstre og Avholdspartiet, og en sterk forkjemper for kvinnesaken. Hun ble tidlig medlem av Venstre, og satt i to perioder i Drammens bystyre. I 1908 ble Kjelsberg valgt inn i Drammen stedlige fabrikktilsyn, og i 1910 ble hun ansatt som Norges første kvinnelige fabrikkinspektør. Hun sentral i etableringen av Norsk Kvindesagsforening (1884) og Kvinnestemmerettsforeningen, og var med i Norske Kvinders Nasjonalråd (1904) som hun i en periode ledet. Fra 1926 satt hun dessuten som viseformann for International Council of Women.
 • - Første kvinnelige fabrikkinspektør (1910)
 • - Første kvinnelige sentralstyremedlem i Venstre (1926 - 1938).
  Eva Kolstad (1918 – 1999) var en drivende kraft i arbeidet for likestilling mellom kjønnene i annen halvdel av 1900-tallet. Venstrepolitikeren, kvinnesakskvinnen og humanisten Eva Kolstad spilte en stor rolle som pioner for kvinner i norsk politikk. Hun var det første likestillingsombudet og ble i 1974 den første kvinnelige partilederen i Norge, for Venstre. Eva Kolstad stod for kvinnesak på et liberalt, humanistisk grunnlag, hvor like rettigheter uansett kjønn var det sentrale. Hun hadde som mål hovedmål  som politiker og som leder i Norsk Kvinnesaksforening at alle kvinner, gifte og ugifte, skulle ha muligheten til lønnet arbeid. Sammen med Margarete Bonnevie ledet hun Norsk Kvinnesaksforenings kamp mot den såkalte samskatten, et system der kvinnens inntekt ble lagt på toppen av mannens ved skattlegging, slik at det i mange tilfeller ikke lønte seg økonomisk for gifte kvinner å ha lønnet arbeid. Hun var også pådriver for ratifiseringen av ILOs likelønnskonvensjon, opprettingen av Likelønnsrådet og innføringen av samme undervisningstilbud til gutter og jenter i grunnskolen.
 • - Norges første kvinnelige partileder (1974)
 • - Innførte kjønnskvotering i Venstre som første parti
 • - Leder for Norsk Kvinnesaksforening (1956-1968), nestleder for FNs kvinnekommisjon, og verdens første likestillingsombud (1978-1988).
  Andre historiske Venstrekvinner:
 • Katti Anker Møller
 • Eldbjørg Løwer
Takk for et godt landsmøte!

6. mars 2019 16:51

0

Vi takker alle engasjerte kvinnene for et godt landsmøte! Det var en helg med konstruktive debatter, interessante politiske uttalelser og ikke minst spennende foredrag. Vi skal fortsette med...

Continue Reading

Hatefulle ytringer truer ytringsfriheten!

6. mars 2019 16:06

0

Netthets og hatefulle ytringer er den største trusselen mot ytringsfrihet i Norge i dag, ifølge Amnesty International Norge. Netthets og hatefulle ytringer fører til at kvinner trekker seg...

Continue Reading

Bærekraftig mote på politisk dagsorden!

6. mars 2019 15:52

0

Moteindustrien er den nest mest forurensende industri på global basis og vi drukner i “fast fashion”. Venstrekvinnelaget mener at det er på høy tid at vi setter bærekraftig...

Continue Reading

Ta abortloven i riktig retning!

6. mars 2019 15:16

0

Venstrekvinnelaget mener abortloven skal basere seg på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Loven må også av etiske hensyn sette begrensninger på hvor sent det er...

Continue Reading

Landsmøte 2019

2. desember 2018 16:49

0

Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva...

Continue Reading

Ikke rør abortloven!

17. november 2018 16:53

0

Foto: VG TV Appell av Venstrekvinnelagets leder Naomi Ichihara Røkkum på demonstrasjon i Oslo den 17. november. Jeg er rørt av å alle som samler seg her og i...

Continue Reading

Kvinneakademi og nytt Trøndelag Venstrekvinnelag

7. oktober 2018 14:53

1

Trøndere fra nord og sør samlet seg om et felles nytt Trøndelag Venstrekvinnelag. Det ble også arrangert Kvinneakademi samme helg. – Trøndelag har mange dyktige kvinnelige talenter, og...

Continue Reading

Krever merking av retusjerte kropper

8. mai 2018 14:44

1

Kroppspress er et reelt problem, og 85 prosent av unge jenter oppgir at de opplever kroppspress (SIFO). Det bør vekke stor bekymring når en tredel av landets trettenåringer...

Continue Reading

Vellykket landsmøte gjennomført 

8. mai 2018 14:06

0

Norges Venstrekvinnelag markerte seg på Venstres landsmøte. Venstrekvinnelaget fikk politisk gjennomslag på landsmøtet og var veldig synlige med to arrangementer, medieoppslag og stand. Venstrekvinnelagets leder, Naomi Ichihara Røkkum, holdt i sin tale...

Continue Reading

Venstrekvinneleder til Vårt Land: – Staten må stoppe skilsmissenekt

14. april 2018 15:15

0

Lederen i Venstrekvinnelaget vil med lov i hånd slå hardere ned på trossamfunn som nekter religiøs skilsmisse. – Retten til å bestemme over eget liv er viktigst, sier...

Continue Reading