Vedtatt på Venstrekvinnelagets landsmøte 20.01.2018

1. Løfte Kvinnelige politikere

 1. Legge til rette for flere møteplasser for kvinner i Venstre
 2. Tilby kvinner opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet
 3. Arbeide for å få flere kvinner i sentrale politiske posisjoner i partiet
 4. Arbeide målrettet for å få flere kvinner nominert på sikker plass på listene til stortings- og lokalvalget, samt støtte at det blir flere kvinnelige ordførerkandidater.

2. Organisasjon

 1. Arbeide for å få flere venstrekvinnelag og stimulere til større aktivitet.
 2. Ha som mål å øke tallet for betalende medlemmer til 400.
 3. Sikre økte finansielle kilder.
 4. Fylkeslagene gjennomfører «VIPPS #506226 - så er du NVK-medlem» i løpet av februar 2018 under fylkesårsmøtene i landet.

3. Informasjonsarbeid

 1. Oppfordre medlemmene til å skrive leserinnlegg, delta i debatter, være synlige i media og der politikk skapes.
 2. Sørge for jevnlig oppdatering av NVKs nettsider og sosiale medier.

4. Politikkutforming og -påvirkning

 1. NVK skal sette viktige kvinnepolitiske tema på dagsordenen.
 2. NVK skal ha tema på hvert styremøte hvor et styremedlem orienterer om et politikkområde med sikte på politikkutforming på et nytt saksfelt.
 3. Påvirke Venstres politikk og prioriteringer til beste for kvinner

5. Samarbeid

 1. Samarbeid med andre kvinneorganisasjoner om politiske saker
 2. Samarbeide med de europeiske og internasjonale liberale kvinnenettverkene der det er releavant
Kvinneakademi og nytt Trøndelag Venstrekvinnelag

7. oktober 2018 14:53

1

Trøndere fra nord og sør samlet seg om et felles nytt Trøndelag Venstrekvinnelag. Det ble også arrangert Kvinneakademi samme helg. – Trøndelag har mange dyktige kvinnelige talenter, og...

Continue Reading

Krever merking av retusjerte kropper

8. mai 2018 14:44

1

Kroppspress er et reelt problem, og 85 prosent av unge jenter oppgir at de opplever kroppspress (SIFO). Det bør vekke stor bekymring når en tredel av landets trettenåringer...

Continue Reading

Vellykket landsmøte gjennomført 

8. mai 2018 14:06

0

Norges Venstrekvinnelag markerte seg på Venstres landsmøte. Venstrekvinnelaget fikk politisk gjennomslag på landsmøtet og var veldig synlige med to arrangementer, medieoppslag og stand. Venstrekvinnelagets leder, Naomi Ichihara Røkkum, holdt i sin tale...

Continue Reading

Venstrekvinneleder til Vårt Land: – Staten må stoppe skilsmissenekt

14. april 2018 15:15

0

Lederen i Venstrekvinnelaget vil med lov i hånd slå hardere ned på trossamfunn som nekter religiøs skilsmisse. – Retten til å bestemme over eget liv er viktigst, sier...

Continue Reading

Kvinneakademi i Oslo lørdag 5. mai

22. mars 2018 15:00

0

Gjennom skolering med dyktige innledere og gruppearbeid, vil vi motivere flere kvinner til å bli mer aktiv i Venstre. Det dere vil lære vil samtidig også være nyttig...

Continue Reading

Kvinnegjennomslag på Venstres landsstyremøte

18. mars 2018 12:28

0

17. – 18. mars hadde Venstre landsstyremøte i Oslo. Venstrekvinnelaget fikk viktige gjennomslag for bedre soningsforhold for kvinner og flere kvinnelige kandidater til lokalvalgslistene. Uholdbart i kvinnefengsler –...

Continue Reading

Bedre soningsforhold for kvinner i norske fengsler

23. januar 2018 14:44

17

Ulikheter i soningsforholdene for kvinner og menn i norske fengsler har vært en kjent utfordring for den norske kriminalomsorgen i lang tid.   Internasjonal forskning viser at det...

Continue Reading

Aldersgrense på kosmetiske behandlinger

23. januar 2018 14:06

18

Unge i dag utsettes for et enormt press på hvordan de skal se ut. Sosiale medier, reklamebransjen og mye annet fremmer et enorm skjønnhetspress, og stadig yngre personer...

Continue Reading

Frihet fra negativ sosial kontroll

23. januar 2018 13:21

17

Retten til å bestemme over eget liv er fundamental i et liberalt, moderne samfunn. Friheten til å være seg selv, og til å velge sin egen vei, er...

Continue Reading

Fastlegeordningen må styrkes

23. januar 2018 12:56

17

Vi må finne fram til nye, gode ordninger som kan stimulere flere medisinere til å velge å bli fastlege og derved sikre en god primærhelsetjeneste i kommunene.   Kommunene...

Continue Reading