Vedtatt på Venstrekvinnelagets landsmøte 20.01.2018

1. Løfte Kvinnelige politikere

 1. Legge til rette for flere møteplasser for kvinner i Venstre
 2. Tilby kvinner opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet
 3. Arbeide for å få flere kvinner i sentrale politiske posisjoner i partiet
 4. Arbeide målrettet for å få flere kvinner nominert på sikker plass på listene til stortings- og lokalvalget, samt støtte at det blir flere kvinnelige ordførerkandidater.

2. Organisasjon

 1. Arbeide for å få flere venstrekvinnelag og stimulere til større aktivitet.
 2. Ha som mål å øke tallet for betalende medlemmer til 400.
 3. Sikre økte finansielle kilder.
 4. Fylkeslagene gjennomfører «VIPPS #506226 - så er du NVK-medlem» i løpet av februar 2018 under fylkesårsmøtene i landet.

3. Informasjonsarbeid

 1. Oppfordre medlemmene til å skrive leserinnlegg, delta i debatter, være synlige i media og der politikk skapes.
 2. Sørge for jevnlig oppdatering av NVKs nettsider og sosiale medier.

4. Politikkutforming og -påvirkning

 1. NVK skal sette viktige kvinnepolitiske tema på dagsordenen.
 2. NVK skal ha tema på hvert styremøte hvor et styremedlem orienterer om et politikkområde med sikte på politikkutforming på et nytt saksfelt.
 3. Påvirke Venstres politikk og prioriteringer til beste for kvinner

5. Samarbeid

 1. Samarbeid med andre kvinneorganisasjoner om politiske saker
 2. Samarbeide med de europeiske og internasjonale liberale kvinnenettverkene der det er releavant
Takk for et godt landsmøte!

6. mars 2019 16:51

0

Vi takker alle engasjerte kvinnene for et godt landsmøte! Det var en helg med konstruktive debatter, interessante politiske uttalelser og ikke minst spennende foredrag. Vi skal fortsette med...

Continue Reading

Hatefulle ytringer truer ytringsfriheten!

6. mars 2019 16:06

0

Netthets og hatefulle ytringer er den største trusselen mot ytringsfrihet i Norge i dag, ifølge Amnesty International Norge. Netthets og hatefulle ytringer fører til at kvinner trekker seg...

Continue Reading

Bærekraftig mote på politisk dagsorden!

6. mars 2019 15:52

0

Moteindustrien er den nest mest forurensende industri på global basis og vi drukner i “fast fashion”. Venstrekvinnelaget mener at det er på høy tid at vi setter bærekraftig...

Continue Reading

Ta abortloven i riktig retning!

6. mars 2019 15:16

0

Venstrekvinnelaget mener abortloven skal basere seg på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Loven må også av etiske hensyn sette begrensninger på hvor sent det er...

Continue Reading

Landsmøte 2019

2. desember 2018 16:49

0

Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva...

Continue Reading

Ikke rør abortloven!

17. november 2018 16:53

0

Foto: VG TV Appell av Venstrekvinnelagets leder Naomi Ichihara Røkkum på demonstrasjon i Oslo den 17. november. Jeg er rørt av å alle som samler seg her og i...

Continue Reading

Kvinneakademi og nytt Trøndelag Venstrekvinnelag

7. oktober 2018 14:53

1

Trøndere fra nord og sør samlet seg om et felles nytt Trøndelag Venstrekvinnelag. Det ble også arrangert Kvinneakademi samme helg. – Trøndelag har mange dyktige kvinnelige talenter, og...

Continue Reading

Krever merking av retusjerte kropper

8. mai 2018 14:44

1

Kroppspress er et reelt problem, og 85 prosent av unge jenter oppgir at de opplever kroppspress (SIFO). Det bør vekke stor bekymring når en tredel av landets trettenåringer...

Continue Reading

Vellykket landsmøte gjennomført 

8. mai 2018 14:06

0

Norges Venstrekvinnelag markerte seg på Venstres landsmøte. Venstrekvinnelaget fikk politisk gjennomslag på landsmøtet og var veldig synlige med to arrangementer, medieoppslag og stand. Venstrekvinnelagets leder, Naomi Ichihara Røkkum, holdt i sin tale...

Continue Reading

Venstrekvinneleder til Vårt Land: – Staten må stoppe skilsmissenekt

14. april 2018 15:15

0

Lederen i Venstrekvinnelaget vil med lov i hånd slå hardere ned på trossamfunn som nekter religiøs skilsmisse. – Retten til å bestemme over eget liv er viktigst, sier...

Continue Reading