Vedtatt på Venstrekvinnelagets landsmøte 20.01.2018

1. Løfte Kvinnelige politikere

 1. Legge til rette for flere møteplasser for kvinner i Venstre
 2. Tilby kvinner opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet
 3. Arbeide for å få flere kvinner i sentrale politiske posisjoner i partiet
 4. Arbeide målrettet for å få flere kvinner nominert på sikker plass på listene til stortings- og lokalvalget, samt støtte at det blir flere kvinnelige ordførerkandidater.

2. Organisasjon

 1. Arbeide for å få flere venstrekvinnelag og stimulere til større aktivitet.
 2. Ha som mål å øke tallet for betalende medlemmer til 400.
 3. Sikre økte finansielle kilder.
 4. Fylkeslagene gjennomfører «VIPPS #506226 – så er du NVK-medlem» i løpet av februar 2018 under fylkesårsmøtene i landet.

3. Informasjonsarbeid

 1. Oppfordre medlemmene til å skrive leserinnlegg, delta i debatter, være synlige i media og der politikk skapes.
 2. Sørge for jevnlig oppdatering av NVKs nettsider og sosiale medier.

4. Politikkutforming og -påvirkning

 1. NVK skal sette viktige kvinnepolitiske tema på dagsordenen.
 2. NVK skal ha tema på hvert styremøte hvor et styremedlem orienterer om et politikkområde med sikte på politikkutforming på et nytt saksfelt.
 3. Påvirke Venstres politikk og prioriteringer til beste for kvinner

5. Samarbeid

 1. Samarbeid med andre kvinneorganisasjoner om politiske saker
 2. Samarbeide med de europeiske og internasjonale liberale kvinnenettverkene der det er releavant