Norges Venstrekvinnelags (NVKs) formål er å knytte venstrekvinner sammen i et felles arbeid for å fremme liberal feministisk politikk i samsvar med Venstres grunnsyn.
Venstrekvinnelaget har tre kjerneoppgaver:

  • Liberalfeministisk politikkutvikling og -påvirkning.
  • Fremme dyktige kvinnelige politikere og kjempe for økt likestilling internt i Venstre.
  • Jobbe utadrettet med å fremme liberal feminisme.

Kontakt

Henvendelser til styret kan sendes til nvk@venstre.no.

Pressehenvendelser sendes til leder Solveig Schytz på tlf 41626822 / solveig.schytz@venstre.no.

Styrende organer og dokumenter

Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmer en hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv.

  • Handlingsplanen kan leses her.
  • Vedtektene kan leses her.

Styret gjennomfører Venstrekvinnelagets dag til dag-arbeid og fatter politiske og organisatoriske avgjørelser fortløpende.
Les mer om styret til Venstrekvinnelaget her.