Henvendelser til styret kan sendes til nvk@venstre.no.

Pressehenvendelser sendes til Venstrekvinnelagets leder på Astrid Hårstad på 98652060/astrid.haarstad@venstre.no.

Logo

Høyreklikk for å laste ned.