Like muligheter for alle

 • Ja til tredelt foreldrepermisjon
 • Avvikle kontantstøtten
 • Bedre sosiale ordninger for gründere

Frihet til å være seg selv

 • Mer og bedre seksualundervisning og styrket skolehelsetjeneste
 • Ja til en tredje kjønnskategori
 • Frihet fra negativ sosial kontroll

En mer likestilt fremtid

 • Mer forskning på kvinnehelse
 • Kjønnsnøytrale yrkestitler
 • Støtte bruk av kjønnskvotering for å sikre kjønnsbalansert innflytelse i politikk og arbeidsliv

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter

 • Norge skal bidra aktivt internasjonalt til å fremme likestilling
 • Voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt må forhindres
 • Økt innsats for trygge aborter og bedre tilgang til prevensjon internasjonalt