Fjern statsstøtte til organisasjoner som bryter menneskerettighetene

Uttalelse fra Norges Venstrekvinnelag. Vedtatt på landsmøtet 30. januar 2021. Brennpunktdokumentarene og «Skamløs»-serien har gitt et innblikk på hva som skjer på innsiden av religiøse trossamfunn i Norge. Seriene har sjokkert og reist spørsmål om hvordan Norge skal forholde seg til problemstillingene som blir belyst. Mange medlemmer av disse trossamfunnene Les mer…