Ta abortloven i riktig retning!

Venstrekvinnelaget mener abortloven skal basere seg på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Loven må også av etiske hensyn sette begrensninger på hvor sent det er mulig å avbryte et svangerskap. Retten til selvbestemt abort frem til tolvte uke må beskyttes. Selvbestemt abort bør vurderes utvidet til enten Les mer…

Aldersgrense på kosmetiske behandlinger

Unge i dag utsettes for et enormt press på hvordan de skal se ut. Sosiale medier, reklamebransjen og mye annet fremmer et enorm skjønnhetspress, og stadig yngre personer ønsker å gjennomføre kosmetiske injeksjoner som botox og restylan. Venstrekvinnelaget vil ha en aldersgrense for å gjennomføre denne typen behandlinger, og stille Les mer…

Fastlegeordningen må styrkes

Vi må finne fram til nye, gode ordninger som kan stimulere flere medisinere til å velge å bli fastlege og derved sikre en god primærhelsetjeneste i kommunene.   Kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten, og fastlegeordningen er bærebjelken i denne. Det har nå kommet fram at det er vanskelig å få søkere Les mer…