Takk for et godt landsmøte

På lørdag hadde engasjerte feminister i Venstre kvinnelag samlet seg i Oslo på landsmøte for å lage og diskutere god likestillingpolitikk og fremme enda flere kvinner i politikken. Diskusjonen var preget av gode debatter som blant annet omhandlet klimatiltak, kvinnehelse, mer mangfold i politikken, flere kvinnelige grundere osv. Vårt hovedmål Les mer…

Kvinnelig toppskolering

Venstrekvinnelaget inviterer til nasjonal toppskolering med kvinnelige folkevalgte fra Venstre. Det er for få kvinner i politikken. Folkevalgte skal representere et bredt spekter av befolkningen, men det er fortsatt hvite menn som pusher 50 som dominerer i de folkevalgte organene. Selv om valgresultatet i 2015 endte med tidenes største kvinneandel, Les mer…

Bilde fra arrangementet" Negativ sosial kontroll" 26.oktober

Negativ sosial kontroll

Venstres Kvinnelags arrangement om negativ sosial kontroll vekket interessen til mange politikere som deltok på Venstres landskonferanse i helga. Vi ønsket å sette lys over temaet og utfordre politikerne på forebygging av slike fenomener.. For å belyse temaet fra ulike perspektiver hadde vi med oss Tina Shagufta Munir Kornmo, norsk Les mer…

Liberale feminister på 8. mars

Venstrekvinner og -menn stilte opp land og strand for å markere kvinnedagen. Det er viktig å vise frem at det finnes en liberal stemme i likestillingskampen.  Dette er noen av parolene Venstrekvinelaget fikk gjennomslag for og gikk med under 8. marstoget: Dump Trump – støtt trygg abort Støtt de SKAMløse Les mer…

Åpen og inkluderende feminisme

– Om det er kvinner med innvandrerbakgrunn eller om det handler om kvinner i en bestemt alder, er det viktig å se på de sammensatte diskrimineringene, påpekte leder av Venstrekvinnelaget Naomi Ichihara Røkkum.  I anledning kvinnedagen 8.mars satte Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA-Senteret) søkelys på norsk feminisme og interseksjonalitet. Les mer…