Takk for et godt landsmøte!

Vi takker alle engasjerte kvinnene for et godt landsmøte! Det var en helg med konstruktive debatter, interessante politiske uttalelser og ikke minst spennende foredrag. Vi skal fortsette med vårt viktige arbeid om å fremme dyktige kvinnelige politikere og kjempe for økt likestilling internt i Venstre. Landsmøtet er en arena der Les mer…

Landsmøte 2019

Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv. Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan Les mer…

Vellykket landsmøte gjennomført 

Norges Venstrekvinnelag markerte seg på Venstres landsmøte. Venstrekvinnelaget fikk politisk gjennomslag på landsmøtet og var veldig synlige med to arrangementer, medieoppslag og stand. Venstrekvinnelagets leder, Naomi Ichihara Røkkum, holdt i sin tale et innlegg om 8. mars-markeringene rundt om i landet, viktigheten av å prioritere kvinner på sikre plasser under listestilling, #MeToo og kampen Les mer…

Kvinneakademi i Oslo lørdag 5. mai

Gjennom skolering med dyktige innledere og gruppearbeid, vil vi motivere flere kvinner til å bli mer aktiv i Venstre. Det dere vil lære vil samtidig også være nyttig i arbeidsliv og i studier. Norges Venstrekvinnelag (NVK) arrangerer derfor regionale kvinneakademier. Medlemmer av Venstre og Unge Venstre! Kvinneakademiet for sør-, øst- Les mer…

Kvinnegjennomslag på Venstres landsstyremøte

17. – 18. mars hadde Venstre landsstyremøte i Oslo. Venstrekvinnelaget fikk viktige gjennomslag for bedre soningsforhold for kvinner og flere kvinnelige kandidater til lokalvalgslistene. Uholdbart i kvinnefengsler – Syv av ti kvinnelige innsatte har rusproblemer, en av to har vært seksuelt misbrukt og over åtte av ti har psykiske plager. Les mer…

Landsmøte 2018

Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv. Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan Les mer…

Suksess og makt — typisk kvinner? 

«Kvinner må løfte hverandre» oppfordrer leder av Venstrekvinnelaget Naomi Ichihara Røkkum på nettverksmøte om kvinner og suksess. Buskerud Venstrekvinnelag inviterte inspirerende kvinner på tvers av fag og profesjon til kulturhovedstaden Vestfossen. Formålet med kvelden var å skape en arena for kvinner på tvers av fag og profesjon, og rette oppmerksomhet Les mer…

Venstrekvinner sterkt tilstede på Venstres landsmøte

Venstrekvinnelaget (NVK) fikk flere gjennomslag og var svært aktiv og synlig på en positiv måte under Venstres landsmøte i Ålesund. Alle NVK-delegatene var på talerstolen, vi fikk gjennomslag og mediesak i Dagbladet om foreldrepermisjonen. Viktig vedtak om foreldrepermisjonen Todeling eller tredeling av foreldrepermisjonen var en av de store debattene på årets landsmøte. Spørsmålet Les mer…

Røkkum valgt som leder for Venstrekvinnelaget

Lørdag 28. januar ble Naomi Ichihara Røkkum (30) valgt som leder av Norges Venstrekvinnelag på landsmøtet i Oslo. Naomi har hatt verv/ansatt i den liberale familien lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet som valgkamprådgiver for Venstre og som generalsekretær for International Federation of Liberal Youth (IFLRY). Hun har i tillegg hatt Les mer…