Politisk uttalelse:  Styrk de voldsutsattes rettsstilling i den nye voldserstatningsloven!

Politiks uttalelse vedtatt på Venstrekvinnelaget landsmøte 4.februar 2024 Den nye voldserstatningsloven trådte i kraft den 01.01.2023, og har medført betydelige endringer i retten til voldserstatning. Endringene er dessverre ikke bare til det bedre, og Venstrekvinnelaget uttrykker sterk bekymring for hvordan loven svekker voldsutsattes rettigheter. Et resultat av den nye voldserstatningsloven Les mer…

people woman sitting technology

Politisk uttalelse: Kvinnehelse må tas på alvor.

Politisk uttalelse vedtatt på Venstrekvinnelagets landsmøte 4.februar 2024 Fra “Kvinnehelseutvalget. Et offentlig utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv” heter det:  «Øk kvinnehelsens status, plasser ansvaret for kvinnehelse der det hører hjemme, og sørg for at kunnskap om kvinners helse når ut til helsetjenestene og kunnskapsproduksjonen.” Utvalget foreslår Les mer…

Politisk uttalelse: Likeverdig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

Alle har rett på likeverdige tjenester, uavhengig av sosiale bakgrunnsfaktorer som bosted, etnisk bakgrunn, funksjonsvariasjon og sosioøkonomisk status. Det er godt dokumentert at mangel på adekvat helsehjelp og likeverdige helsetjenester er en sentral levekårsutfordring blant personer med kjønnsinkongruens (Helsedirektoratet, 2015). Levekårsundersøkelsen Seksuell orientering, kjønn og levekår (Anderssen et al., 2021) Les mer…

Velkommen til Venstrekvinnelagets landsmøte 4. februar 2024

Venstrekvinnelagets landsmøte avholdes søndag 4. februar på Lillestrøm rådhus Innkalling ble sendt til medlemmer og fylkeslag den 4.desember 2023. Nettsaken oppdateres med detaljert program og møtedokumenter. På landsmøtet bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og organisasjonens arbeid med handlingsplan, økonomi mv.  Møtebok1 med samlede sakspapirer ble Les mer…