Fjern statsstøtte til organisasjoner som bryter menneskerettighetene

Uttalelse fra Norges Venstrekvinnelag. Vedtatt på landsmøtet 30. januar 2021. Brennpunktdokumentarene og «Skamløs»-serien har gitt et innblikk på hva som skjer på innsiden av religiøse trossamfunn i Norge. Seriene har sjokkert og reist spørsmål om hvordan Norge skal forholde seg til problemstillingene som blir belyst. Mange medlemmer av disse trossamfunnene Les mer…

Landsmøte 2021

I år skal Venstrekvinnelagets landsmøte behandle forslag til nytt politisk program. Årets landsmøte blir av hensyn til smittespredning avholdt digitalt. Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøtet er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal Les mer…