Takk for et godt landsmøte

På lørdag hadde engasjerte feminister i Venstre kvinnelag samlet seg i Oslo på landsmøte for å lage og diskutere god likestillingpolitikk og fremme enda flere kvinner i politikken. Diskusjonen var preget av gode debatter som blant annet omhandlet klimatiltak, kvinnehelse, mer mangfold i politikken, flere kvinnelige grundere osv. Vårt hovedmål Les mer…

Landsmøte 2020

Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv. Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan Les mer…

Kvinnelig toppskolering

Venstrekvinnelaget inviterer til nasjonal toppskolering med kvinnelige folkevalgte fra Venstre. Det er for få kvinner i politikken. Folkevalgte skal representere et bredt spekter av befolkningen, men det er fortsatt hvite menn som pusher 50 som dominerer i de folkevalgte organene. Selv om valgresultatet i 2015 endte med tidenes største kvinneandel, Les mer…

Bilde fra arrangementet" Negativ sosial kontroll" 26.oktober

Negativ sosial kontroll

Venstres Kvinnelags arrangement om negativ sosial kontroll vekket interessen til mange politikere som deltok på Venstres landskonferanse i helga. Vi ønsket å sette lys over temaet og utfordre politikerne på forebygging av slike fenomener.. For å belyse temaet fra ulike perspektiver hadde vi med oss Tina Shagufta Munir Kornmo, norsk Les mer…