Kvinneakademia Sør-Vest

Kvinnelaget fra Agder og Rogaland arrangerte 15. juni Kvinneakademia Sør-Vest. Vi ønsket å gi inspirasjon, påfyll og gode råd til alle engasjerte kvinner med hovedfokus på dem som stiller til valg til høsten. Likestilling handler om at alle skal ha mulighet til å delta i samfunnet. Ung, gammel, minoriteter, kvinner, Les mer…

Kolstadseminaret

Likestilling 2019. Hva er de viktigste utfordringene? Mange mener at likestillingen har kommet veldig langt i Norge. Det er vi glad for men det er fortsatt en lang vei å gå for å oppnå likestilling i alle ledd i samfunnet. Torsdag 2. mai organiserte Venstre en panelsamtale med blant andre Les mer…

Takk for et godt landsmøte!

Vi takker alle engasjerte kvinnene for et godt landsmøte! Det var en helg med konstruktive debatter, interessante politiske uttalelser og ikke minst spennende foredrag. Vi skal fortsette med vårt viktige arbeid om å fremme dyktige kvinnelige politikere og kjempe for økt likestilling internt i Venstre. Landsmøtet er en arena der Les mer…

Ta abortloven i riktig retning!

Venstrekvinnelaget mener abortloven skal basere seg på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Loven må også av etiske hensyn sette begrensninger på hvor sent det er mulig å avbryte et svangerskap. Retten til selvbestemt abort frem til tolvte uke må beskyttes. Selvbestemt abort bør vurderes utvidet til enten Les mer…

Landsmøte 2019

Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv. Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan Les mer…