Venstrekvinnelaget sin valgkomite har levert sin innstilling til landsmøtet. Valgkomiteen har bestått av Kari Østervold Toft, Tove Eivindsen, Trine Noodt, Britt Inglingstad og Vibeke Rolfsen.

Kari Østervold Toft, NVKs valgkomite

– Vi har opplevd at det er et stort engasjement i organisasjonen og mange kloke kvinner ønsker å bidra til økt fokus på kvinners plass i samfunnet sier Kari Østervold Toft, leder av valgkomiteen. Vi har snakka med alle som var på valg og alle som var foreslått til verv. Vi tror forslaget vi legger frem vil være et godt valg for Ventrekvinnelaget understreker Østervold Toft.

Landsmøtet avholdes på Lillestrøm 4.februar 2024.

Innstilling til valget i lands møtet NVK 2024

Solveig Schytz, gjenvalg som leder. 2024-2026, Akershus

Nertila Stringa, gjenvalg som politisk nestleder. 2024-2026, Agder

Tone Lind Jørgensen, ny som organisatorisk nestleder. 2024-2025, Vestfold

Renathe Eriksen, styremedlem ikke på valg. 2023-25, Nordland
Mia Bruvik, styremedlem ikke på valg. 2023-2025, Rogaland
Camilla Berg Larsen, styremedlem ikke på valg. 2023-2025, Vestland

Margrethe Prahl Reusch, gjenvalg som styremedlem 2024-2026, Akershus

Azra Sudic, gjenvalg som styremedlem. 2024-2026, Østfold

Jannicke Rise Unsgaard, ny som styremedlem. 2024-2026, Vestfold

Inger Marie Fausa Aasberg, ny som varamedlem. 2024-2025, Akershus

Ragnhild Helseth, gjenvalg som varamedlem. 2024-2025, Møre og Romsdal

Tonje Nygård, ny som varamedlem 2024-2025
Guro Svenkerud Fresvik, ny som varamedlem 2025-2025


Revisor: Morten Hagen 2024-2026