Venstrekvinnelagets landsmøte avholdes søndag 4. februar på Lillestrøm rådhus

Innkalling ble sendt til medlemmer og fylkeslag den 4.desember 2023.

Nettsaken oppdateres med detaljert program og møtedokumenter. På landsmøtet bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og organisasjonens arbeid med handlingsplan, økonomi mv. 

Møtebok1 med samlede sakspapirer ble sendt påmeldte delegater og observatørerer 22.januar.

Møtebok 2 ble sendt påmeldte delegater og observatører 1.februar

Innkomne forslag til politiske uttalelser

Redaksjonskomiteens justerte forslag 1A, 2A og 3A

Skjema for å sende endringsforslag til politiske uttalelser

Foreløpig program (endringer kan komme)

10.00: Åpning av møtet, konstituering 

10.15 Politiske uttalelser, prioriteringsdebatt

10.30 Leders tale og generell politisk debatt 

11.30 Lunsj

12.30 Godkjenning av årsmelding regnskap, budsjett og handlingplan

13.00 Behandling av politiske uttalelser

13.45 Behandling av endringsforslag til politisk plattform

15.30 Valg

16.00 Avslutning

Det nyvalget styret avholder første styremøte umiddelbart etter landsmøtets avslutning.

Slik kan du delta

Vi håper å se så mange som mulig av dere på årsmøtet. Alle medlemmer er velkomne til å delta på landsmøtet. Fylkeslagene kan delta med en delegat med stemmerett per. 7. medlem, maksimum fem delegater per fylkeslag. I tillegg kan andre medlemmer delta som  observatører. 

Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan du kan bli delegat. Hvis du ikke vet hvem din fylkesleder er, sjekk venstrekvinnelaget.no/fylkeslag eller send en e-post til nvk@venstre.no.

Påmelding til landsmøtet gjøres på denne lenken

Hvis du trenger overnatting på Lillestrøm, bruk denne lenken til å bestille rom på Thon Hotel Arena. Tilbudet gjelder til 19.januar.

Ny politisk plattform for Venstrekvinnelaget

På landsmøtet skal vi blant annet vedta ny politisk plattform for Venstrekvinnelaget.Forslag til ny politisk plattform finner du på denne lenken. Forslaget til ny politisk plattform har pågått gjennom hele 2023, med innspill fra fylkeslagene gjennom hele året.

Hva mener du mangler i den politiske plattformen? Hva bør endres? Alle kan sende inn endringsforslag. Forslag til endringer blir behandlet i landsmøtet 4.februar.

Send inn endringsforslag til ny politisk plattform i dette skjemaet innen 15.januar. 

Frister fram mot landsmøtet (bruk skjema i lenkene)