En av tre kvinner har tegn på depresjon etter fødsel. Undersøkelser viser også at  20% av gravide kvinner i de nordiske landene strever med fødselsangst, hvorav 5- 10% lider av alvorlig angst. Hvilke opplevelser du har fra svangerskap og fødsel har  mye å si for hvordan du går inn i morskapet. Kvinner har krav på en kvalitetsmessig  god og forskningsbasert barselomsorg der den fødendes egne behov blir satt i sentrum. Den må også inneholde kompetanse på  forebygging og behandling av traumer. Forskningsbaserte retningslinjer for hvordan man skal avdekke og forebygge potensielle traumer må på plass i retningslinjene for  barselomsorg. 

Traumer kan både oppstå og vekkes på ulike stadier av en graviditet, fødsel, i  barseltiden. Kvinner kan bære med seg opplevelser med overgrep, krenkelser, omsorgssvikt og seksuelt misbruk. En fenomenologisk metode der kvinner inviteres  inn i en samtale om hva de har opplevd tidligere i livet bør innføres ved inngangen til  en graviditet, og følge kvinnen- og familien i to år etter fødsel. Vi vet mye om at når vi  blir lyttet til, klarer vi også å lytte til oss selv og man kan gjennom refleksjon sammen  med helsepersonell sette ord på erfaringer som sitter i kroppen. Når mennesker får  en erfart forståelse for sammenhenger, kan vi også håndtere våre livsutfordringer på  en bedre måte. 

En god barselomsorg bør være basert på en helhetlig modell der vi tar utgangspunkt i kvinnens totale livshistorie. På denne måten kan vi bidra til en følelse av trygghet, sammenheng, begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Ved å gi helsepersonell i barselomsorgen mer kompetanse om traumebevisst omsorg kan vi  som samfunn forebygge alvorlig psykisk uhelse, generasjonelle traumer og styrke  kvinnen – og familiens utholdenhet og livskvalitet.  

Venstrekvinnelaget vil at:

• det skal utarbeides retningslinjer for å avdekke og forebygge traumer som er  basert på forskning. 

• barselomsorg skal baseres på en helhetlig modell som tar utgangspunkt i  kvinnens livshistorie og erfaring. 

• det skal jobbes kontinuerlig med kompetanseheving av helsepersonell i barselomsorgen inkludert traumebevisst omsorg.

Det må legges til rette for at kvinnens egen kvinnens egne ønsker for fødselen blir satt i sentrum. Fødetilbud som ABC-klinikken må styrkes, ikke legges ned. Samtidig må kvinnens egne ønsker for smertelindring priorteres.

%d bloggere liker dette: