Ordene skal i sin tid ha blitt ytret av formann Mao. Det var ment som en hyllest til hvor betydningsfulle kvinnene var. Hvor viktig de var i samfunnsstrukturen. Men hans eget parti og hans politiske arv bar preg av det motsatte. Det var menn som snakket sammen, menn som bestemte og menn som talte.

Det er et langt steg fra Beijing til Agder. Men ordtaket har sin relevans dersom vi ser på kjønnsrepresentasjonen i lokale medier. Hvordan representeres kvinner, som jo er halve befolkningen i Agder? Professor i journalistikk Elisabeth Eide har forsket på representasjon av kjønn i medier i en årrekke. Selv om noe har blitt bedre peker hun på at det ikke jobbes systematisk, heller ikke med innhold og metode. For det handler også om hvordan kvinner fremstilles, hvordan de intervjues og om hva de intervjues om. Utseende, familieliv og identitet kan ofte få for stort fokus når kvinner intervjues. Spørsmål som hvordan du balanserer karriere og rollen som mor er stigmatiserende og reduserende.

Mediene skal speile hvilken virkelighet vi lever i. Mye av vår selvforståelse som individ og samfunn hentes også fra det speilet. Men forskning viser at speilet lyver. Det er flest menn som benyttes som kilder, det er flest menn som intervjues i nyhetssaker. Eide peker på at dette kan i verste fall gjøre at kvinner ser på seg selv som mindre betydningsfulle borgere og gjør dem mindre interessert i samfunnsspørsmål og demokratiske prosesser. Det er et demokratisk problem.

Global Media Monitoring Project er et verdensomspennende forskningsprosjekt som hvert femte år publiserer en tilstandsrapport på hvordan kjønnsbalansen er i media. Selv om det er noe fremgang pekes det gang på gang på at kvinner er dramatisk underrepresentert i mediene. Så oppleves også vår lokalpresse.

Derfor vil Agder Venstre gjerne utfordre pressen til å gjøre 2022 til et likestillingsår. Vi er sikre på at lokale medier har både muskler og midler til å finne verktøy som kan monitorere kjønnsbalansen i avisen. Det finnes sikkert et par kurs man også kan ta for å trene seg opp til hvordan man kan unngå et kjønnet blikk og språk. Det bør jobbes med å finne en bedre metode å jobbe med. På den måten kan din lokale avis bidra til å representere virkeligheten til begge kjønn i vår region.

PS: denne artikkelen sto første gang på trykk i avisa Lister 8.mars. Det ble en skjebnens ironi, for akkurat den dagen presterte min lokalavis det kunststykke å ikke ha en eneste redaksjonell omtale av kvinnedagen i papiravisen. Ikke som jeg kunne finne i alle fall. Hvordan stod det til i din lokalavis?

Mvh

Anita Vestøl

Leder Farsund Venstre/Nestleder Agder Venstre

Innlegget ble publisert i Fædrelandsvenen 12.mars 2022

Kategorier: Nyheter