Det er anslått at mellom 10 og 30 prosent av alle erkjente svangerskap ender i spontanabort. De aller fleste kvinner opplever det i løpet av livet, og mange opptil flere ganger. Likevel er spontanaborter svært tabubelagt og noe det snakkes lite om. I tillegg til at spontanabort er en smertefull og skremmende opplevelse, er den også forbundet med stor grad av sorg, selvbebreidelse, skam, hemmelighold og ensomhet.

Vi trenger mer kunnskap om dette. Venstrekvinnelaget vil derfor ta initiativ til å gjennomføre en kartlegging av hva som møter kvinner som aborterer.

De aller fleste spontanaborter skjer i løpet av de første 12 ukene av svangerskapet. Selv om det for partner og verden rundt er en periode der svangerskapet virker fjernt og uvirkelig, kan det for mange kvinner være den perioden de trenger mest oppfølging på det personlige plan. Dette er de ukene svangerskapet holdes hemmelig og snakkes minst om, samtidig som risikoen for at det skal gå galt, er størst. I tillegg til frykten for at de skal miste barnet, er også dette ukene mange opplever mest plager i form av kvalme og tretthet.

Likevel er det ingen automatikk i at denne delen av svangerskapet følges tett av lege eller jordmor, og svangerskapstjenester som for eksempel de som tilbys av Amathea, er underkommunisert og lite kjent.

Norges Venstrekvinnelag ønsker derfor at:

  • kvinner skal tilbys tilstrekkelig lege- og/eller jordmoroppfølging i løpet av første trimester med utgangspunkt i den enkelte kvinnens behov
  • kvinner som har truende eller pågående spontanabort, skal raskt få tilsyn av lege og/eller jordmor og tilbys samtale og ultralyd etter behov
  • sykmelding i forbindelse med abort skal tilbys som standard, og at også frilansere og selvstendig næringsdrivende skal få sykepenger i forbindelse med abort og svangerskapsrelaterte plager
  • gravide må sikres tilgang til relevant informasjon om de tilbud som finnes av oppfølging i svangerskapet og etter abort