Venstrekvinnelagets leder, Astrid Hårstad, tar ikke gjenvalg og takker for seg som leder.

Foto: Oda Scheel/Venstre

Dermed vil Venstrekvinnelaget ha behov for en verdig arvtaker. Det skal gjennomføres valg av leder og 2 stk styremedlemmer på årsmøtet til Venstrekvinnelaget i januar 2021.

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med kandidater som vil engasjere seg på̊ vegne av medlemmene i Venstrekvinnelaget. Vi ønsker at kandidaten skal ha innsikt i hvordan Venstre er bygd opp og hvordan politiske prosesser foregår. Kandidaten skal ha kjennskap til Venstrekvinnelaget og Venstre og ellers ha gode organisatoriske evner.

Er du eller kjenner du en dyktig dame som er medlem i Venstrekvinnelaget, ta kontakt med valgkomiteen innen 10 desember 2020 på mail: annamaria.gutierrez@gmail.com eller på 92450230.

Valgkomiteen er også interessert i hvilke kvaliteter (hos kandidatene) du synes vi bør prioritere i vårt arbeid med å sette sammen et nytt styre.

Med vennlig hilsen,
Valgkomiteen: Åsta Årøen, Aud Jektvik og Annamaria Gutierrez

Kategorier: Nyheter

%d bloggere liker dette: