Uttalelse fra Norges Venstrekvinnelag. Vedtatt på Venstres landstyremøte 23.04.2020

Når familier må leve tett på hverandre kan voksne og barn som lever med vold i nære relasjoner få det ekstra vanskelig. I mange land ser vi at mye påtvunget samvær har ført til et økt konfliktnivå og utløst vold. Regjeringen og kommunene må ta de nødvendige grepene for å sørge for at voksne og barn som lever i voldsutsatte hjem får de tjenestene de har rett på. Venstre krever bedre varslingstjenester og botilbud. 

Tidligere denne måneden oppfordret FNs generalsekretær António Guterres verdens land om å raskt ta skritt for å inkludere beskyttelse av kvinner som del av deres tiltak mot koronapandemien. Forskning viser at økt stress fører til økt voldsbruk i hjemmet. Samtidig ser man at pandemier kan overbelaste politi og justisvesen, og føre til at folk får en følelse av straffrihet. 

I Norge har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold. Like mange menn som kvinner rapporterer mindre alvorlig partnervold. Det er bra at regjeringen inkluderte ansatte ved krisesentrene i lista over personell med kritisk samfunnsfunksjon. Under en krise er det viktig å sørge for at sikkerhetsnettet er der for de mest utsatte i samfunnet. 

Voldsutsatte er ofte i akutt behov for hjelp og beskyttelse. Politiet er svært bekymret for fallet i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, da de frykter at det er flere og flere som ikke får bedt om hjelp. 

På mange krisesentre har det kommet meldinger om at det har vært bekymringsfullt stille under koronapandemien. I den andre enden av skalaen er enkelte krisesentre nå fylt opp, og ser etter tilfredsstillende lokaler. 

Kommunene har plikt til å sørge for et tilgjengelig krisesentertilbud. Kommunene må være forberedt på å ha beredskap for økt pågang på krisesentrene når samfunnet åpner opp igjen. Det er viktig at kommunene finner alternative løsninger for boforhold for personer er smittet og har et beskyttelsesbehov, slik at de ikke blir avvist i døra. 

Flere europeiske land har iverksatt mange nyttige tiltak. I Frankrike kan man f.eks. be om hjelp mot vold på apotekene, ved å bruke kodeordet “maske 19”. Da varsler den ansatte diskret politiet om at personen er i fare. Franske myndigheter har også bevilget mer penger, satt opp dropp-inn-senter på handlesentre og lovet å betale for overnatting på hotell slik at ofre kan komme vekk fra voldelige partnere. 

De fleste som er utsatt for alvorlig vold fra partner opplever også kontrollerende atferd fra partneren. Den nasjonale Vold- og overgrepslinjen var et viktig gjennomslag for Venstre. Men i en krisetid, kan det være vanskelig å ta kontakt over telefonen når man er fanget i et voldsutsatt hjem. Derfor haster det å få på plass et chattilbud, i tillegg til telefonlinja.

Venstre mener:

✔ Kommunene må følge opp sin plikt til å ha tilgjengelig krisesentertilbud for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, deriblant vurdere hotellovernatting i akutte situasjoner og dropp-inn-senter på offentlige steder

✔ Kommunene må oppfordres til å ha en beredskapsplan for økt pågang på krisesentrene når samfunnet åpner opp igjen.

✔ Den nasjonale vold- og overgrepslinjen må bli en permanent tjeneste og må gis ressurser til å opprette et chattilbud.

✔ Regjeringen bør vurdere å innføre kodeord for varsling av vold og bevilge mer penger til voldsutsatte barn og partnere.

Kategorier: Uttalelser