Det er omkring 65.000 enslige minstepensjonister i Norge i dag. Mange av dem er kvinner som har vært hjemmeværende med barn og/eller jobbet deltid, dette er et resultat av at tradisjonelt «maskuline» roller blir økonomisk belønnet, mens «feminine» roller ikke blir det. Denne skjevfordelingen fortsetter livet ut.

Enslige minstepensjonister, som f.eks. Margit Marthinsen som ble omtalt i nyhetene 29.10.2019, lever under fattigdomsgrensen til EU. Margit Marthinsen sier hun har over kr. 15.000 i faste utgifter hver måned, og da er det vanskelig å skulle leve bra på en pensjon på kr. 16.182 i måneden. 

Regjeringen har visselig økt minstepensjon med kr. 4000 kroner i 2019. Dessverre er det rundt 15.000 personer får ikke hele økningen på grunn av samordningen med offentlig tjenestepensjon, ifølge Pensjonistforbundet. Har du offentlig tjenestepensjon, blir denne redusert når minstepensjonen fra folketrygden øker. Pensjonistforbundet har flere ganger krevd at økningen i minstepensjon må tildeles på en slik måte at det ikke gis med den ene hånden og tas med den andre. 

Statistikk fra Lindorff (første halvår 2019) viser at det siden 2012 har vært en økning på 40 prosent i antall inkassosaker blant personer som er over 60 år. Dette er urovekkende, men ikke overraskende hvis man tenker på Margit Marthinsen og andre i hennes situasjon.

Det må jobbes for å få økt pensjonen og spesielt for minstepensjonistene. I tillegg burde alle minstepensjonister få kommunale aktivitetskort på samme måte som ungdom kan få det i noen kommuner.


Vedtatt på landsmøtet i Venstrekvinnelaget 18. januar 2020.

Kategorier: Uttalelser