Kvinner dominerer i velferdssektoren og ved å legge til rette for at også kvinner kan gründe vil vi bidra til mer likestilling og mindre lønnsforskjeller. Det er ikke slik at kvinner har mindre innovative idéer, men de gjennomfører per nå ideene sjeldnere enn menn. Bildet om kvinnelige investorer ser ikke bedre ut, kun én prosent av alle investorer er kvinner. Dette betyr ikke bare mindre velferd for kvinner men også færre arenaer for makt, deltakelse og mindre påvirkning på fremtiden av innovasjon og verdiskaping i Norge. Disse arenaene er hovedsakelig dominert av menn. 

Vi har ikke råd til å holde 50% av befolkningen utenfor investerings- og gründerverdenen. Vi trenger kompetansen kvinner har. Forskning viser at mange kvinner har høy utdannelse, tar gode risikovurderinger og er opptatt av bærekraft. Dette trenger næringslivet i Norge, ikke minst for å løse klimautfordringene.

Hvordan kan vi få flere kvinner som tør både å investere og å være gründere?

Venstrekvinnelaget vil:

  • Jobbe for å legge bedre til rette for at flere kvinner kan sette sine ideer ut i livet og skape en arbeidsplass for seg selv og andre.
  • Bedre rammevilkår for kvinnelige gründere og styrke sikkerhetsnettet, sikkerhetsordninger og foreldrepermisjonen for kvinner som er selvstendig næringsdrivende.
  • Skape en investorkultur som er inkluderende ved å ha informasjon som er lett tilgjengelig og lett å forstå, samt god veiledning i ulike arenaer.
  • Få flere kvinner til å investere i kvinnelige gründere.
  • Få flere jenter og kvinner til å satse på IKT/ teknologi.

Vedtatt på Venstrekvinnelagets landsmøte 18. januar 2020.

Kategorier: Uttalelser