På lørdag hadde engasjerte feminister i Venstre kvinnelag samlet seg i Oslo på landsmøte for å lage og diskutere god likestillingpolitikk og fremme enda flere kvinner i politikken. Diskusjonen var preget av gode debatter som blant annet omhandlet klimatiltak, kvinnehelse, mer mangfold i politikken, flere kvinnelige grundere osv. Vårt hovedmål er å engasjere, støtte og fremme flere dyktige kvinner i politikken og sette likestillingen på den politiske agendaen.

Kultur- og likestillingminister Trine Skei Grande holdt en inspirerende tale der hun utfordret gamle kjønnsrollemønstre. Vi må få flere unge til å velge utradisjonelle yrker, få flere kvinner i maktarenaer dominert av menn og fortsatt kjempe for å jevne ulikheter i samfunnet.

JURK var også en av våre inviterte som kastet lys på ulike problemstillinger kvinner møter i rettsvesenet. De tilbyr gratis juridisk rådgivning for alle som definerer seg som kvinner.

Norges Venstre kvinnelag vil ønske velkommen til det nye styret og ser frem til et feministisk år med gode debatter og god politikk for et mer likestilt Norge.