Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv.

Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan du kan bli delegat (som kan diskutere og stemme) eller observatør (som kan diskutere). Hvis du ikke vet hvem din fylkesleder er, send mail til nvk@venstre.no.

Program

Tid: Lørdag 18.01.2020 kl. 09:00-19:00 

Sted: Venstres hus, Møllergata 16. Oslo 

Påmelding: https://forms.gle/F1uJdjbGFUptWcFQA

Møteboka: https://docs.google.com/document/d/1SHOPaSoHwmjmsi0WE6M0TMC3mqtkrUlNEl2rjdE-eII/

Send endringsforslag: https://forms.gle/prDBwnsWnGzFcCs68

Se endringsforslag: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zFDLY7kNbV3btUIV12KKSV8-VZ_VudppbZY6vhk1c8/

Hashtag på sosiale medier: #VkvinneLM

Reisestøtte: NVK har begrenset budsjett, men det kan søkes om reisestøtte. Søknad sendes til nvk@venstre.no og økonomiansvarlig Annamaria Gutierrez (annamaria.gutierrez@gmail.com) innen 31. desember, og bestilling av reise gjøres i overenskomst med økonomiansvarlig og i henhold til økonomireglementet.

Dokumenter med linjenummer:

  • Vedtektene kan leses her.

Program

Landsmøte lørdag 18. januar 2020

09:00 Registrering 

09:30 Åpning og konstituering 

LM20/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

LM20/2 Konstituering 

LM20/3 Godkjenning av dagsorden og program 

LM20/5 Politiske uttalelser (redaksjonskomiteens framlegg) 

09:45 LM20/4 Leders tale og generell politisk debatt 

10:15 LM20/6 Programbehandling 

10:50 Pause 

11:00 Hilsningstale

11:20 Lunsj 

12:00 LM20/6 Programbehandling fortsetter 

13:00 LM20/5 Politiske uttalelser (debatt)

13:50 Benstrekk 

14:00 LM20/7 Årsmelding 2019 (inkl. orientering fra fylkeslagene) 

15:00 LM20/8 Regnskap 2019 og budsjett 2020 

LM20/9 Kontingent 2021

15:20 LM20/10 Vedtekter 

16:00 Pause 

16:15 Hilsningstale

16:30 LM20/11 Valg 

17:00 LM20/12 Handlingsplan 2020 (debatt) 

17:45 Benstrekk 

18:00 Hilsningstale

18:15 LM20/5 Politiske uttalelser (vedtak) 

LM20/12 Handlingsplan 2020 (vedtak) 

18:45 LM20/13 Eventuelt 

19:00 Avslutning v/ nyvalgt leder 

19:30 Middag 

OBS. Det nye styret har møte dagen etter søndag den 19. januar 2020 på Venstres hus.

Vi håper vi sees!

Kategorier: Landsmøte