Venstres Kvinnelags arrangement om negativ sosial kontroll vekket interessen til mange politikere som deltok på Venstres landskonferanse i helga. Vi ønsket å sette lys over temaet og utfordre politikerne på forebygging av slike fenomener..

For å belyse temaet fra ulike perspektiver hadde vi med oss Tina Shagufta Munir Kornmo, norsk lege, samfunnsdebattant og politiker (V), Minela Kosuta, sosionom fra KUN, og Rania Al-nahi, samfunnsviter og debattant.

I følge regjeringen.no forstås negativ sosial kontroll som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.

Konsekvensene av negativ sosial kontroll kan være alvorlige, de kan føre til både depresjon og ønske om å avslutte sitt eget liv. Under debatten påpekte Minela viktigheten av forebygging og at folk bør bruke hjelpeapparatet rundt dem. Noen av tiltakene som funker om å bekjempe sosial kontroll var i følge Tina Kornmo å snakke om det hjemme og på skolen. Bevisstgjøring, forståelse av fenomenet og ikke minst vite om konsekvensene av det er det beste middelet for forebygging. Rania Al-nahi kom med konkrete eksempler for å illustrere hvordan gutter og jenter blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Kategorier: Nyheter