Hva er egentlig negativ sosial kontroll? Har vi nok kunnskap om fenomenet til å forebygge det? Er det noe vi som politikere kan gjøre for å bekjempe negativ sosial kontroll?

Vi knytter ofte problemstillinger med innvandrermiljøer og ofte glemmer at sosial kontroll finnes i alle samfunn, bare i forskjellige former.

Minela Kosuta fra KUN, Rania Al-nahi fra Født fri og Tina Kornmo har tatt utfordringen og stiller i et panel for å belyse oss om temaet i en norsk kontekst.

Arrangementet finner sted under Venstres Landskonferanse på Fornebu 26. oktober kl. 10-11.

Venstres Kvinnelag ønsker alle politikere og interesserte om temaet velkommen!

Meld deg på eventet på facebook: https://www.facebook.com/events/2387391154864373/

Kategorier: Nyheter