Styremedlem i Venstre Kvinnelaget, Nertila Stringa var med på en aksjonsdag 9. mai for å rette oppmerksomheten mot historiske kvinner som ofte blir glemt. Aksjonsdagen var organisert av Kvinnekampen på Sørlandet. Nesten alle gatenavnene i Kristiansand er oppkalt etter menn. Det ønsket en del engasjerte kvinner å gjøre noe med. Mange gateskilt ble klistret på et nytt navn til en viktig kvinne. Selv om navnendringen ikke er permanent håper vi at aksjonen oppmuntrer folk til å lære mer om betydning mange kvinner har hatt i historien.

«Mange kvinner har bidratt like mye som menn i vårt samfunn men vi hører lite eller ingenting om dem. Da blir de og det de har gjort lite kjent. Det er ikke bare viktig å erkjenne deres verdifulle bidrag men også er disse kvinnene rollemodellene mange unge kvinner trenger i dag. Det er viktig med bevisstgjøring, vi har også historiske dyktige kvinner, ikke bare menn.» sier styremedlem Nertila Stringa

Kategorier: Nyheter