Likestilling 2019. Hva er de viktigste utfordringene?

Mange mener at likestillingen har kommet veldig langt i Norge. Det er vi glad for men det er fortsatt en lang vei å gå for å oppnå likestilling i alle ledd i samfunnet. Torsdag 2. mai organiserte Venstre en panelsamtale med blant andre Marie Louise Sunde fra #Hunspanderer , journalisten Jorunn Sofie Fallmo Artun som en av grunderne bak den feministiske facebooksgruppen DN-kvinner, Tina Shagufta Kornmo tidligere leder LIM og samfunnsdebattant. Astrid Knutsen Hårstad (Venstrekvinnelaget) ledet samtalen.

Likestillingsminister Trine Skei Grande åpnet seminaret med en tale om likestillings utfordringer i vårt samfunn, særlig knyttet til mangfold, stigmatisering og stereotypier som rammer ulike kjønn og grupper. Hun nevnte blant annet hvor lite det er forsket på kvinnehelse og at mye av forskning innenfor helse har menn som utgangspunkt. Hun tok også for seg mange utfordringer og fordommer menn møter i samfunnet særlig knyttet til kriminalitet.

Deretter ble en interessant paneldiskusjon som rettet fokuset mot hindringer mange kvinner møter i næringslivet, og hvilke forventninger mange har til kvinner som kjønn i samfunnet. Debatten skapte mye engasjement blant deltakerne som kom både med spørsmål og kommentarer.

Kategorier: Nyheter