Vi takker alle engasjerte kvinnene for et godt landsmøte! Det var en helg med konstruktive debatter, interessante politiske uttalelser og ikke minst spennende foredrag. Vi skal fortsette med vårt viktige arbeid om å fremme dyktige kvinnelige politikere og kjempe for økt likestilling internt i Venstre.

Landsmøtet er en arena der kvinner fra lokale kvinnelag kan fremme viktige politiske saker, utvikle samarbeid og ikke minst ha det hyggelig.

Vi gratulerer også Astrid Knutsen Hårstad med vervet som leder for Norges Venstre Kvinnelag!

Kategorier: Landsmøte