Venstrekvinnelaget mener abortloven skal basere seg på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Loven må også av etiske hensyn sette begrensninger på hvor sent det er mulig å avbryte et svangerskap. Retten til selvbestemt abort frem til tolvte uke må beskyttes. Selvbestemt abort bør vurderes utvidet til enten uke 16 eller uke 18.

I forbindelse med utvidelsen av Solberg-regjeringen ble to konkrete endringer i abortloven blitt gjenstand for offentlig debatt. Den første er regelen for svangerskapsavbrudd etter tolvte uke for barn med fare for alvorlig sykdom. Venstrekvinnelaget er glad for at regjeringen ikke har gått med på en slik endring. Dette er allerede en svært vanskelig beslutning for de det gjelder, og det er et valg som hver person må selv få velge
Venstrekvinnelaget mener det bør tillates å tilby tester, som blodprøven NIPT (noninvasive prenatal testing), som kan avdekke en rekke forskjellige kromosomavvik og genetiske sykdommer tidligere i svangerskapet, slik at eventuelle svangerskapsavbrudd kan skje tidligere med mindre belastning for kvinnen.

Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Venstrekvinnelaget mener retten til selvbestemt abort bør vurderes utvidet til uke 16 eller uke 18. Dette innebærer at abortnemdene som de er i dag avvikles. Venstrekvinnelaget har tillitt til at medlemmene i nemdene gjør en god jobb, men mener dette er et valg som kvinnene selv skal kunne ta.

I Granavollenerklæringen har regjeringen gått med på å fjerne adgangen til fosterreduksjon (også kjent som tvillingabort). Det er i dag svært få tilfeller av fosterreduksjon, kun 38 tilfeller siden endringen i 2016, hvorav 12 har vært tilfeller med alvorlig sykdom/risiko for det ene fosteret. Inngrepet innebærer 5-10 % risiko for å miste det gjenværende fosteret. Av medisinske grunner gjennomføres fosterreduksjoner først i uke 13 av svangerskapet, også der kvinnen ber om det før tolvte uke. Selv om endringen i regjeringsplattformen innebærer at kvinner fortsatt kan få fosterreduksjon etter 12 uke gjennom en nemd, mener Norges Venstrekvinnelag at endringen innebærer en uakseptabel innsnevring i kvinners rettigheter. Venstrekvinnelaget vil videreføre de siste års praksis der dette ble regnet som en del av retten til selvbestemte abort.

Abortspørsmål er en viktig verdisak. Venstrekvinnelaget har respekt for at enkelte andre partier har et konservativt syn på dette spørsmålet, og forventer en tilsvarende respekt tilbake for et verdisyn, der kvinners selvbestemmelse ligger fast. En slik gjensidig respekt tilsier at ingen partier eller stortingsrepresentanter blir tvunget til å stemme for eller forsvare et syn man ikke har. Venstrekvinnelaget mener også at en regjeringsavtale ikke burde inkludere en innskrenkning av abortloven som binder borgelige stortingsrepresentanter til å stemme mot sin egen samvittighet og sitt partis standpunkt i abortspørsmål.

Venstrekvinnelaget vil:

  • Vurdere en utvidelse av selvbestemt abort frem til uke 16 eller 18.
  • Beholde abortnemdene frem til vurderingen om utvidelse av selvbestemt abort frem til uke 16 eller 18 foreligger. Hvis selvbestemt abort blir utvidet vil nemdene legges ned som en følge, og alle kvinner tilbys helserådgivning som sikrer et opplyst valg.
  • Ikke endre på § 2c i abortloven, om svangerskapsavbrudd for barn med fare for alvorlig sykdom.
  • Tilby tester, som NIPT og ultralyd i uke 11, som kan avdekke alvorlige sykdommer tidlig i svangerskapet.
  • Ikke endre dagens regler knyttet til selvvalgt fosterreduksjon før 12. uke.
  • Bedre støtten til personer med alvorlige medfødte sykdommer og deres familier.
  • Tillate at stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene kan stemme etter sin egen samvittighet i spørsmål om abort og innskrenking av retten til selvvalgt fosterreduksjon.


Kategorier: Uttalelser

%d bloggere liker dette: