Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv.

Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan du kan bli delegat (som kan diskutere og stemme) eller observatør (som kan diskutere). Hvis du ikke vet hvem din fylkesleder er, send mail til nvk@venstre.no.

Program

Tid: Lørdag 19.01.2019 kl. 09:00- kl. 19:00

Sted: Venstres hus, Møllergata 16, Oslo.

Påmelding: tinyurl.com/NVK19reg

Møtebokatinyurl.com/Vkvinne19

Send endringsforslag: tinyurl.com/NVKendring19

Se endringsforslag: tinyurl.com/NVKse

Hashtag på sosiale medier: #VkvinneLM

Reisestøtte: NVK har begrenset budsjett, men det kan søkes om reisestøtte. Søknad sendes til nvk@venstre.no og økonomiansvarlig Annamaria Gutierrez (annamaria.gutierrez@gmail.com) innen 30. desember, og bestilling av reise gjøres i overenskomst med økonomiansvarlig og i henhold til økonomireglementet.

Dokumenter med linjenummer:

  • Vedtektene kan leses her.

Program

Landsmøte lørdag 19. januar 2019

09:00    Registrering

09:30   Åpning og konstituering

LM 19/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

LM 19/2 Konstituering

LM 19/3 Godkjenning av dagsorden og program

LM 19/5 Politiske uttalelser (redaksjonskomiteens framlegg)

09:45     LM 19/4 Leders tale og generell politisk debatt

10:15      LM 19/6 Programbehandling

10:50   Pause

11:00    Hilsningstale v/ Venstre-leder Trine Skei Grande

11:20   Lunsj

12:00   LM 19/6 Programbehandling fortsetter

13:00   LM 19/5 Politiske uttalelser (debatt)

13:50   Benstrekk

14:00   LM 19/7 Årsmelding 2018 (inkl. orientering fra fylkeslagene)

15:00   LM 19/8 Regnskap 2018 og budsjett 2019

LM 19/9 Kontingent 2020

15:20   LM 19/10 Vedtekter

16:00   Pause

16:15   Hilsningstale v/ Carin Leffler, Framtiden i våre hender

16:30   LM 19/11 Valg

17:00   LM 19/12 Handlingsplan 2019 (debatt)

17:45   Benstrekk

18:00   Hilsningstale v/ Unge Venstre-nestleder Konstanse Løfors

18:15   LM 19/5 Politiske uttalelser (vedtak)

LM 19/12 Handlingsplan 2019 (vedtak)

18:45   LM 19/13 Eventuelt  

19:00   Avslutning v/ nyvalgt leder

19:30   Middag og sosialt program 

 

OBS. Det nye styret har møte dagen etter søndag den 20. januar 2019 på Venstres hus.

 

Vi håper vi sees!

Kategorier: Landsmøte

%d bloggere liker dette: