Lederen i Venstrekvinnelaget vil med lov i hånd slå hardere ned på trossamfunn som nekter religiøs skilsmisse. – Retten til å bestemme over eget liv er viktigst, sier hun.
– Noen ganger er det riktige svaret for et menneske å skille seg. Da kan ikke religion stå veien for enkeltmennesket. Det mener jeg vi må bruke lovverket for å sikre, sier Naomi Ichihara Røkkum, leder i Norges Venstrekvinnelag, til Vårt Land.

Les hele saken på Vårt Land. Oppslaget kom i forbindelse med uttalelsen om negativ sosial kontroll som Venstrekvinnelagets fikk gjennomslag for på Venstres landsmøte 13.-.15. april.

Kategorier: Politikk