17. – 18. mars hadde Venstre landsstyremøte i Oslo. Venstrekvinnelaget fikk viktige gjennomslag for bedre soningsforhold for kvinner og flere kvinnelige kandidater til lokalvalgslistene.

Uholdbart i kvinnefengsler
Syv av ti kvinnelige innsatte har rusproblemer, en av to har vært seksuelt misbrukt og over åtte av ti har psykiske plager. Likevel får ikke de kvinnelige innsatte den behandlingen, rehabiliteringen og ikke minst arbeidstreningen de trenger. Dette er uholdbart, sier leder av Venstrekvinnelaget Naomi Ichihara Røkkum.

Venstrekvinnelagets leder var derfor glad for å få landsstyrets støtte, og utfordret videre regjeringsmedlemmene til å ta dette med i deres videre arbeid.

Flere kvinnelige lokalpolitikere
Landsstyret i Venstre diskuterte også valglistene til lokalvalget i 2019. Her fikk Venstrekvinnelaget gjennomslag for at fylkene må rapportere kjønns- og aldersfordelingen på de foreslåtte kandidatene som har en reell sjanse til å bli valgt. Dette skal gjøres når innstillingen fra nominasjonskomiteene er klare, men før de lokale nominasjonsmøtene.

– Det er godt å høre at landsstyret er innstilt på at vi må få en bedre kjønns- og aldersfordeling blant våre lokalpolitikere. Med den kunnskapen denne rapporteringen gir, kan vi faktisk rydde opp før det går galt. Demokratiet er tjent med god kjønns- og aldersfordeling og Venstre har mange dyktige kvinner å ta av, påpeker Røkkum.

Trakasseringssaker i partiet
Venstrekvinnelagsmedlem og direktevalgt i landsstyret, Rebekka Borsch, fikk gjennomslag for at landsstyret foreslår til landsmøtet at: “Et medlem som trakasserer eller oppfører seg utilbørlig overfor andre medlemmer, kan fratas retten til å inneha tillitsverv i Venstre og retten til å delta på møter.” Det er ansvarlig fylkesstyre som melder inn en slik sak til Venstres sentrale organer gjennom vedtak. Sentralstyret behandler så saken, mens landsstyret er klageinstans i slike tilfeller.

– Dette er balansert forslag som gir partiet et verktøy i alvorlige trakasseringssaker. Dette vil kunne gi en viktig beskyttelse for offeret i slike saker, understreker Venstrekvinnelagets leder.

Kategorier: Møter