Kvinneakademi i Oslo lørdag 5. mai

Gjennom skolering med dyktige innledere og gruppearbeid, vil vi motivere flere kvinner til å bli mer aktiv i Venstre. Det dere vil lære vil samtidig også være nyttig i arbeidsliv og i studier. Norges Venstrekvinnelag (NVK) arrangerer derfor regionale kvinneakademier. Medlemmer av Venstre og Unge Venstre! Kvinneakademiet for sør-, øst- Les mer…

Kvinnegjennomslag på Venstres landsstyremøte

17. – 18. mars hadde Venstre landsstyremøte i Oslo. Venstrekvinnelaget fikk viktige gjennomslag for bedre soningsforhold for kvinner og flere kvinnelige kandidater til lokalvalgslistene. Uholdbart i kvinnefengsler – Syv av ti kvinnelige innsatte har rusproblemer, en av to har vært seksuelt misbrukt og over åtte av ti har psykiske plager. Les mer…