Frihet fra negativ sosial kontroll

23. januar 2018 13:21 Stikkord: 1 kommentar 17

Retten til å bestemme over eget liv er fundamental i et liberalt, moderne samfunn. Friheten til å være seg selv, og til å velge sin egen vei, er en sentral del av å bli voksen. Det innebærer å kunne velge egne venner, utdanningsløp, verdier og livsanskuelser.

 

Likevel opplever mange ungdommer at rettighetene deres blir begrenset av familie og miljøet rundt dem. Sakene som har kommet opp i media har særlig kommet fra jenter med innvandrerbakgrunn, men problemstillingene er like gyldige for all ungdom, gutter som jenter, og uansett bakgrunn.

Venstrekvinnelaget mener at en rekke politiske virkemidler må tas i bruk for å sikre alle ungdommer frihet fra negativ sosial kontroll. Det innebærer først og fremst å støtte ungdom og bygge opp under deres bevissthet rundt egne rettigheter. Å skape fora for dialog rundt vanskelige spørsmål kan øke forståelsen i foreldregenerasjonen, og redusere konfliktlinjene mellom generasjoner. I tilfeller der unge opplever sterk negativ sosial kontroll og represalier hvis de utøver sin frihet, må offentlige hjelpetiltak kunne nå dem. I tillegg må lovverket styrkes, slik at frihetsberøvelse, vold og drap med «ære» som motiv virker skjerpende.

Venstrekvinnelaget vil:

– støtte organisasjoner som jobber mot negativ sosial kontroll

– støtte fora for dialog og møteplasser som kan øke forståelse på tvers av generasjoner

– heve kompetansen hos lærere, barnevern, likestillingssentre og andre som jobber for å styrke unge kvinners rettigheter

– styrke opplæringen om kvinners rettigheter i introduksjonsprogrammet

– gi politiet økte ressurser til å jobbe med æresrelatert vold

– engasjere religiøse samfunn i kampen mot negativ sosial kontroll

– at kriminelle handlinger som frihetsberøvelse, vold og drap med «ære» som motiv skal virke straffeskjerpende

– sikre at skilsmisse etter norsk lov følges av alle tros- og livssynssamfunnene.

 

Vedtatt på landsmøtet 20.01.2018

Comments (1)

  1. Pingback: Venstrekvinneleder til Vårt Land: – Staten må stoppe skilsmissenekt — Norges Venstrekvinnelag

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: