Unge i dag utsettes for et enormt press på hvordan de skal se ut. Sosiale medier, reklamebransjen og mye annet fremmer et enorm skjønnhetspress, og stadig yngre personer ønsker å gjennomføre kosmetiske injeksjoner som botox og restylan. Venstrekvinnelaget vil ha en aldersgrense for å gjennomføre denne typen behandlinger, og stille kompetansekrav til de som tilbyr behandlingene.

 

Etter pasientrettighetsloven er den helserettslige myndighetsalder 16 år. Ved irreversible inngrep, som plastisk kirurgi, kan avgjørelser om dette ikke tas uten samtykke fra foreldre før fylte 18 år. I praksis ser vi likevel at behandlinger som botox, restylan og andre fillers tilbys uten aldersgrense flere steder.  Dette gjør at svært unge jenter og gutter kan motta behandlingen, i praksis uten konsekvenser for tilbyderen.

 

Det kreves minimalt med kompetanse for å kunne tilby injeksjoner, og i markedet er det mange tilbydere av ulik kvalitet. Botoxinjeksjoner innebærer at nervegiften botulinum blir sprøytet inn i ansiktsmuskler og lammer dem slik at rynker blir mindre fremtredende. Denne giften blir produsert av en av verdens giftigste naturlig produserte gifter (clostridium botulinum), hvor en minimal mengde kan ta livet av et menneske. Venstrekvinnelaget mener det må stilles strengere krav til medisinsk kompetanse for å få lov til å tilby denne typen behandlinger.

 

 

Venstrekvinnelaget vil:

  • Sikre 18-års aldersgrense for botox og andre fillers, som ikke har medisinsk begrunnelse
  • Stille krav til helsefaglig kompetanse for å tilby injeksjonsbehandlinger

 

Vedtatt på landsmøtet 20.01.2018

Kategorier: Uttalelser