Regjeringsplattformen for en blågrønn regjering ble i dag lagt frem. – Venstrekvinnelaget har stilt tydelige krav til partiledelsen om at vi må ha gjennomslag for likestillingssaker og dette har de levert, sier Venstrekvinnelagets leder Naomi Ichihara Røkkum.

Venstrekvinnelagets leder krevde en tydelig satsing på blant annet likestilt arbeidsliv, kampen mot sosial kontroll og seksuell trakassering, samt internasjonal kvinnesolidaritet.

#MeToo

Samfunnet står midt i en storm og et vendepunkt for overgreps- og seksuell trakasseringssaker. – Så langt har diskusjonen primært handlet om håndteringen i enkeltvirksomheter og -bransjer, men vi som politikere må også finne de politiske løsningene. Det er utrolig bra at regjeringsplattformen tar dette på alvor, sier Røkkum.

Den blågrønne regjeringen skal sikre:

 • Lavterskel tilbud for seksuell trakassering
 • Bedre seksualundervisning
 • Økt kompentanse og arbeid med voldtektssaker i politiet
 • Satsing på krisesentrene
 • Handlingsplan mot vold og overgrep

Likestilt arbeidsliv

– Norge er et av de mest likestilte landene, men vi har fortsatt et arbeid å gjøre for å sikre et likestilt arbeidsliv, påpeker Røkkum. Hun viser til at det må gjøres endringer i vilkårene for velferdsordninger og rammene for arbeidslivet.Den blågrønne regjeringen skal sikre:

 • Tredeling av foreldrepermisjonen
 • Flere med dårlig råd får gratis SFO- og barnehagetid
 • Fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven
 • Mindre kjønnsdelt arbeidsmarked
 • Bedre vilkår for kvinnelige gründere
 • Bedre introduksjonsprogram for innvandrerkvinner

Sosial kontroll

– Likestilling handler om friheten til å være seg selv. Det at vi fortsatt har jenter og gutter som vokser opp med negativ sosial kontroll er fullstendig uakseptabelt. Derfor er jeg glad for at den blågrønne regjeringen tar dette på høyeste alvor, sier Venstrekvinnelagets leder som ser frem til en dugnad i kampen mot sosial kontroll.Den blågrønne regjeringen skal sikre:

 • Støtte organisasjoner som jobber for minoritetskvinners rettigheter
 • Oppfølging av Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Tiltak for å unngå at barn sendes mot sin vilje på skoler i utlandet hvor de utsettes for vold og overgrep
 • Sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres i alle trossamfunn

Les plattformen i sin helhet her:https://www.venstre.no/artikkel/2018/01/14/venstre-pa-a-danne-regjering/

Kategorier: Politikk