Aldersgrense på kosmetiske behandlinger

Unge i dag utsettes for et enormt press på hvordan de skal se ut. Sosiale medier, reklamebransjen og mye annet fremmer et enorm skjønnhetspress, og stadig yngre personer ønsker å gjennomføre kosmetiske injeksjoner som botox og restylan. Venstrekvinnelaget vil ha en aldersgrense for å gjennomføre denne typen behandlinger, og stille Les mer…

Fastlegeordningen må styrkes

Vi må finne fram til nye, gode ordninger som kan stimulere flere medisinere til å velge å bli fastlege og derved sikre en god primærhelsetjeneste i kommunene.   Kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten, og fastlegeordningen er bærebjelken i denne. Det har nå kommet fram at det er vanskelig å få søkere Les mer…

Gjennomslag for kvinnesaker i regjeringsplattform

Regjeringsplattformen for en blågrønn regjering ble i dag lagt frem. – Venstrekvinnelaget har stilt tydelige krav til partiledelsen om at vi må ha gjennomslag for likestillingssaker og dette har de levert, sier Venstrekvinnelagets leder Naomi Ichihara Røkkum. Venstrekvinnelagets leder krevde en tydelig satsing på blant annet likestilt arbeidsliv, kampen mot Les mer…