En felles likestillings- og diskrimineringslov vil blant annet styrke folks vern mot diskriminering på grunnlag av alder, funksjonsevne og legning. Den vil også kunne gjøre det lettere å få bukt med sammensatt diskriminering. Derimot foreslår regjeringen å svekke enkelte likestillingsrettigheter, og det vil Venstrekvinnelaget snu. 
Likestillingslovens mor

En sentral kritikk mot en felles lov har vært frykt for tap av symbolkraften ved egen lov. Hvorfor går da Venstre som er likestillingslovens mor for en felles lov? Samtidig som Venstre har en stolt historie med Eva Kolstad som kjempet for likestillingsloven, har vi også en historie som et reformvennlig liberalt parti som setter folk først. Hvis en ser på det symbolske ved å ha egen lov versus det at en felles lov bedre kan imøtegå sammensatt diskriminering, interseksjonalisme, er det for oss viktigere at loven hjelper folk enn symbolpolitikk. 

Vi er dermot enig i kritikken som peker på konkrete svekkelser av dagens likestillingsretter. Mye av den øvrige kritikken mot forslaget går nemlig ikke på prinsippet om å ha felles lov, men om konkrete punkter i lovforslaget. Dette ser vi også fra en del av innspillene som har kommet fra sivilsamfunnet. Slike konkrete svekkelser av likestillingsvernet mener Venstrekvinnelaget at Stortinget må rydde opp i. 

Mot likestilling i måfå

Dette gjelder for eksempel redegjørelses- og aktivitetsplikten. Det vil si at bedrifter med minst 50 ansatte skal i dag både rapportere og gjøre noe for å styrke likestillingen. Regjeringen vil beholde aktivitetsplikten, men ikke redegjørelsesplikten, der en blant annet får en oversikt og forteller om man følger opp det man lover.

Å beholde aktivitetsplikt, men ikke redegjørelsesplikt, er som å gå i fjellet med kompass, men uten kart. Alle som har gått i fjellet vet at den mest effektive veien fra A til B ikke nødvendigvis er den rette himmelretningen og at man også trenger et kart for å finne riktig retning. For å unngå å gå i måfå, trenger vi oversikt. Hvis du vet at din virksomhet har god likestilling på medarbeidernivå, men dårligere blant ledelsen, er det viktig at man vet dette, for å kunne finne målrettede tiltak. Skal du vite hvor skoen trykker, må du ha oversikt — og det er det redegjørelsesplikten gir.  I tillegg gjør redegjørelsesplikten at det er etterprøvbart om man har effektivt jobba for å nå sine likestillingsmål. Derfor krever Venstrekvinnelaget at denne regelen ikke fjernes. 

En lov for fremtidens diskriminering

En annen svakhet med regjeringens forslag er at likestillingsvernet for hva som skjer innenfor husets fire vegger fjernes. Lover skapes for å kunne stå seg over tid. Bare fordi denne delen av dagens lov ikke er anvendt i rettsvesenet ennå, betyr ikke det at likestillingsutfordringer skjer i familielivet. Dette diskrimineringsvernet må derfor bestå. 

Venstrekvinnelaget mener også at forslaget fra regjeringen ikke tar høyde for at vi politikere ikke vet alt når vi vedtar loven. Tidligere diskrimineringsregler har vist at personer med HIV eller transpersoner som er heterofile har falt mellom “diskrimineringskategoriene” og ikke fått det samme rettsvernet på grunn av uttømmende kategorier i lover og regler. Derfor er det viktig at loven har en samlebetegnelse som sier at det kan være andre vesentlige forhold ved en person som kan være diskrimineringsgrunnlag. Dette er et fagfelt som stadig er i utvikling, og vi som politikere må ta høyde for det. En diskrimineringslov må sette folk først. 

Et tilgjengelig vern 
Vi er derimot positiv til regjeringens forslag om å styrke nemnda. Det er bra at det åpnes for at nemnda kan vedta oppreising diskrimineringssaker i arbeidsforhold og erstatning i enkelte saker. Vi bør samtidig se på hvordan vi kan styrke rettssikkerheten ytterligere. Derfor er vi positive til at Venstre krever en utredning om fri rettshjelp i likestillings- og diskrimineringssaker, samt lavterskeltilbud for håndheving av forbud mot seksuell trakassering. 

Med et styrket likestillings- og diskrimineringsvern gjennom disse endringene, vil en felles lov kunne møte fremtidens diskriminering på en effektiv måte. 

Kategorier: Politikk

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.