Archive for juni, 2017

Styrk diskrimineringsvern med felles lov

18. juni 2017 11:18

2

En felles likestillings- og diskrimineringslov vil blant annet styrke folks vern mot diskriminering på grunnlag av alder, funksjonsevne og legning. Den vil også kunne gjøre det lettere å...

Continue Reading

Suksess og makt — typisk kvinner? 

6. juni 2017 23:55

2

«Kvinner må løfte hverandre» oppfordrer leder av Venstrekvinnelaget Naomi Ichihara Røkkum på nettverksmøte om kvinner og suksess. Buskerud Venstrekvinnelag inviterte inspirerende kvinner på tvers av fag og profesjon...

Continue Reading