Archive for november, 2014

Vedtekter for Norges Venstrekvinnelag NVK

8. november 2014 11:49

0

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet i Oslo 1.2.2014