Fattigdom i Norge og Trondheim vises ikke på samme måte som barna fra tv-aksjonen som trenger vann for å overleve. Men vi har fattige barn her i Trondheim også sier Hanne Moe Reitan, styremedlem i Trondheim Venstre.

I underkant av 10 % av familiene i Trondheim er lavinntektsfamilier. Hvilke utfordringer må disse barna møte hver dag? For noen barn handler det om å ikke ha mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter, dra på ferie, eller gå på kino og kafé. For andre handler det om muligheten til å kunne ha ordentlige boforhold, spise sunn mat, ha tilstrekkelig med klær, et minimum av leker og mulighet til å gå i barnehage eller delta på SFO og andre fritidsaktiviteter.

Hovedårsaken til fattigdom er lav eller ingen inntekt, og arbeid til foreldrene er det viktigste tiltaket for å løfte barn ut av fattigdom. Vi må derfor senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet, og legge bedre til rette for at flere får tilbud om jobb. For dem som av ulike grunner ikke har mulighet til å jobbe må vi ha gode og målrettede støtteordninger, og det må ved utmåling av støtte tas hensyn til barnas behov. Derfor ønsker Venstre at barnetrygden ikke skal trekkes fra sosialhjelpen, og vi ønsker også å beholde barnetillegget i uføretrygden.

Vi må imidlertid iverksette tiltak på flere områder. For barn som i dag vokser opp i fattigdom er det viktig å gjøre hverdagen litt rikere for den enkelte. Det kan handle om tilbud om subsidiert plass i barnehage eller på skolefritidsordning, aktivitetskort som gir gratis inngang til idretts- og kulturarenaer, åpne og tilgjengelige biblioteker, leksehjelpsordninger, utlånsordning for sportsutstyr, tilgjengelige lokaler til bursdagsfeiringer og åpne idrettshaller for uorganisert lek. Mulighetene er mange og vil være av stor betydning for barna.

Men å løfte barn ut av fattigdom handler også om å sikre god helse, utdanning og ordentlige boligforhold. Vi i Venstre ønsker å styrke det kommunale botilbudet i Trondheim. Det er også behov for å styrke både helsestasjonene og skolehelsetjenestene, sørge for at barn som sliter på skolen får nødvendig hjelp så tidlig som mulig, og tilby trygge oppvekstmiljø for barnefamilier. Det trengs en tverrfaglig og helhetlig innsats hvor barna er i sentrum.

Gjennom mitt arbeid i barnehage og barnevern har jeg sett at fattigdom handler ikke bare om dårlig økonomi, men også om opplevd utenforskap og om skam. Å løfte barn ut av fattigdom handler derfor også om inkludering og fellesskap. Det handler ikke bare om politiske tiltak, men at vi alle bryr oss og sørger for at alle får bli med.

Hanne Moe Reitan
Styremedlem Trondheim Venstre

Om Hanne Moe Reitan:
Født 21. juni 1978
Ugift. En sønn født i 1998.
Bor på Byåsen i Trondheim.
Fritidsinteresser foruten politikken; Spille piano, slagverk og å danse salsa.
Utdannet spesialpedagog med bachelor i førskolelærer.
Studerer nå til master i rettsvitenskap og jobber som konsulent ved Handelshøyskolen i Trondheim.
Hanne håper å kunne bli heltidspolitiker både lokalt og nasjonalt, men i første omgang lokalt.
Hun har tidligere jobbet i barnehage, barnevern, kulturskole og politiet.

Hannes fanesak er velferd. Gjennom sin yrkeserfaring og jusstudier våknet et brennende engasjement for å tale på vegne av de som ikke roper høyest om sine rettigheter.
I Venstre fant hun partiet som best lar seg forene med hennes tanker og visjoner om et best mulig velferdssamfunn.
Hanne er styremedlem i Trondheim Venstre og håper hun blir valgt til å stå høyt på valglista 2015.
For Hanne er det viktig at politikken hun representerer har substans og varme.
Hun er også opptatt av å representere partiet på best mulig måte. Det mener hun gjøres best ved å fokusere på å formidle venstres politikk og å verve flere medlemmer.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.