ELLEN BJØRGE

«Jeg ønsker at NVK skal fremme god politikk om kvinners rettigheter inn i Venstre. Det gjelder særlig problemstillinger med vold i nære relasjoner og voldtekt i Norge og internasjonalt. Jeg er også opptatt av at kvinner skal få eiendomsrett der hvor det mangler og tilgang til politiske arenaer. Jeg ønsker at NVK skal være en god møteplass hvor kvinner kan samles og diskutere viktige kvinnepolitiske temaer» sier Ellen Bjørge.
(mer…)