Archive for april, 2014

ELLEN BJØRGE

10. april 2014 21:36

0

«Jeg ønsker at NVK skal fremme god politikk om kvinners rettigheter inn i Venstre. Det gjelder særlig problemstillinger med vold i nære relasjoner og voldtekt i Norge og...

Continue Reading

Åsta Årøens tale til landsmøtet 2014

7. april 2014 18:05

0

Den offentlige debatten har vist at det er en stor uro knyttet til hvordan den nye regjeringen kommer til å håndtere kvinners rettigheter sa Åsta Årøen i den...

Continue Reading

Venstre-krav om egen aborttelefon og henvsningsrett for jordmødre

5. april 2014 09:59

0

Venstrekvinnelaget NVK vil erstatte henvisningsleger med telefontjeneste og jordmorhjelp. — Vi må tenke lenger ut i fremtiden enn dagens reservasjonsstrid gir rom for, sier lederen av Norges Venstrekvinnelag,...

Continue Reading