Venstrekvinnelagets forslag til uttalelse fra Venstres landsmøte 4.-6. april på Fornbu.

Venstre krever at temaet kvinner, menneskerettigheter og likestilling prioriteres i utenrikspolitikken!

Norge har tradisjonelt hatt en viktig pådriverrolle i internasjonal likestillingspolitikk. Ifølge FN er mangel på likestilling mellom kjønn det største hinderet for bærekraftig økonomisk vekst i verden. Verdensbanken har vist til at internasjonal likestillingspolitikk er ‘smart økonomi’. Å styrke kvinners økonomiske deltagelse er et av de beste virkemidlene mot fattigdom.

I år har Venstre satt menneskerettigheter på agendaen og i den sammenheng er det avgjørende å trekke frem hvor viktig kvinners rettigheter er i et menneskerettighetsperspektiv. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom likestilling og vold. Samfunn som er mer likestilte har mindre vold, er mindre korrupte og har mer respekt for menneskerettigheter. 

Dessverre er situasjonen for kvinner internasjonalt fortsatt kritisk. Kvinner utfører to tredjedeler av verdens arbeid og produserer 50 % av all mat, men tjener bare 10% av verdens inntekt, og eier bare 1 % av verdens eiendom. Kvinner er også i større grad utsatt for vold. Statistikker fra FN viser at opp mot 70% av alle kvinner opplever en form for vold i sin livstid. Flere millioner kvinner lever også i land hvor de ikke har samme rettigheter som menn.Den norske modellen for kvinners deltakelse økonomisk, sosialt og politisk har vært til inspirasjon for mange andre land og viser at den norske stemmen inn i FN har vært viktig. Til tross for dette ser vi nå en økende trend der kvinners rettigheter settes under press. Det er 20 år siden apartheid-regimet i Sør Afrika falt der Mandela kjempet mot en offentlig politikk som segregerte og diskriminerte basert på rase. 20 år senere aksepteres det fortsatt at regimer diskriminerer og segregerer basert på kjønn.

Venstre mener at kjønn og likestilling må settes på agendaen gjennom politisk deltakelse i internasjonale bilaterale kontakter, på lik linje med andre felles interesser som næringslivssamarbeid, miljø og bistand. Den norske regjeringen har et særlig ansvar her. Det handler om kvinners muligheter til å forsørge seg selv og bestemme over egen kropp. Det å styrke kvinners situasjon gir store, positive økonomiske og humanitære gevinster for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt..

Samtidig må det politiske engasjementet også handle om å se på de bakenforliggende årsaker til brudd på kvinners rettigheter. Disse kan være alt fra mangel på formell eller reell eiendomsrett, arverett, tilgang på utdanning, mangel på tilgang til arbeid og inntekt, vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og voldtekt. Venstre mener at norsk utenriks- og utviklingspolitikk må innrettes i større grad mot tiltak for å få bukt med både formelle og reelle hindringer. Kampen for global likestilling er blitt kalt den største moralske utfordringen i vår tid. Dette må være en rød tråd i enhver diskusjon om menneskerettigheter. Vi må løfte arbeidet med likestilling mellom kjønn til det nivået der det hører hjemme: til global politikk.

Norges Venstrekvinnelag NVKL

Styret NVKL

Foto: Trude Sletteland, styret i NVKL

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.