ÅSTA ÅRØEN

«Jeg ønsker at Venstre skal bli førstevalget for flere kvinner», sier Åsta Årøen, og legger til at «det er en helt naturlig rolle for Venstre». Åsta Årøen har som leder av Norges Venstrekvinnelag bidratt til at politisk plattform for NVK er blitt en realitet. Målet videre er å få flere kvinner til å stille som toppkandidater og å flere kvinner med flerkulturell bakgrunn inn i Venstre.
(mer…)