Vedtekter for Norges Venstrekvinnelag

Norges Venstrekvinnelags (NVKs) formål er å knytte venstrekvinner sammen i felles arbeid for å fremme liberal politikk i samsvar med Venstres grunnsyn på alle områder i samfunnslivet, og for å fremme likestilling mellom kvinner og menn. Norges Venstrekvinnelag skal samarbeide om dette med Venstre, Unge Venstre og Norges Studentvenstrelag og Venstres opplysningsforbund, og skal arbeide for at liberale kvinner deltar aktivt i politisk arbeid.
På denne siden finner du vedtektene samt endringsforslag. Endringsforslagene står i italic style.
(mer…)