Nei til reservasjonsrett

Å søke om abort kan være både vanskelig og stigmatiserende. Reservasjonsrett utøvd på et fastlegekontor innebærer risikoen om nettopp moralisering og stigmatisering av en gruppe mennesker som er i en sårbar og svak posisjon samt at det kan føre til en undergravelse av abortloven. Norges Venstrekvinnelag mener derfor at hele prosedyren knyttet til abort skal skje på sykehusene, jfr abortloven § 14.
(mer…)