Tro ikke at utdanningsvalg er likeverdige — havner du i et «kvinneyrke» kommer du kanskje ikke til å tjene like mye som en mann, fordi omsorgsyrker ofte blir nedvurdert. Og havner du i et mer kjønnsnøytralt yrke, husk at lønnsforhandlinger ikke går av seg selv!

Tro ikke at din helse er verd like mye som helsen til en mann. Får du hjerteinfarkt er det stor sjanse for at dine symptomer blir avvist og bagatellisert. Husk også at de fleste medisiner i stor grad er utprøvd på menn, de er ikke testet i samme grad på kvinner. Du får derfor et behandlingsregime som ikke er 100 % tilpasset din biologi — kanskje noe av grunnen til at sykefravær og uførhet rammer skjevt?

Tro ikke på de som forteller deg at kvotering er avleggs. Det er bedre å være kvotert enn å ikke komme i betraktning i det hele tatt. Definisjonen av "beste" kvalifikasjoner er ingen eksakt vitenskap.

Tro ikke at Staten ikke har meninger om når du får barn, staten premierer de som er i arbeid med økonomisk gunstig svangerskapspermisjon, mens de unge uten fast tilknytning til arbeidslivet avspises med engangsstønad(9375 stk i 2012), og for eldre gravide er det en stor forventing i vårt offentlige helsevesen om å bruke fosterdiagnostikk, uten hensyn til hva som er mødrene sine verdipreferanser. Husk at Staten vil ha friske barn uten kromosomfeil, fortrinnsvis født av mødre i fast arbeid.

Tro ikke på at næringslivet ikke trenger din kompetanse, skaff deg en mentor og et eget nettverk!

Tro ikke at du får lov til å føde barn om du er transperson — Staten krever at du skal gi slipp på dine eggstokker.

Tro ikke at et trygt fødested er innen rekkevidde når du skal føde. I deler av landet fraktes fødende kvinner over lange distanser, kanskje uten jordmorfølge, og de har faktisk dårligere rettsvern enn kalvende kyr. Og tro ikke at oppfølging etter fødsel er noen prioritert oppgave innenfor kommuneøkonomien — dette er stadig under sparekniven, noe som gir "rekrutterings"-jordmorstillinger på 20 %. Dette skjer selv om ammeproblemer og barseldepresjon er økende problemer.

Tro ikke at du som fostermor blir regner som arbeidstaker, blir du syk, er det ditt problem

Tro ikke at dine rusproblemer som kvinne påkaller like mye offentlig innsats som om du hadde vært mann, og blir du satt i fengsel er det stor sjanse for at du skal få være "potteplante" og "støydemper" mellom mannlige innsatte.

Tro ikke at seksuelle overgrep knyttet til krigføring og borgerkrig blir regner som politisk forfølgelse når du kommer til Norge for å søke asyl.

Tro ikke at noen bryr seg dersom du blir utsatt for en voldtekt. Fremdeles er det slik at mellom 8 000 og 16 000 kvinner blir voldtatt hvert år, og det er mindre enn 1 % sjanse for at gjerningspersonen blir tatt og dømt… og størst sjanse er det for at din overgriper er en du kjenner, en som ikke tok seg bryet med å sjekke om seksuell omgang var noe du hadde lyst til. Men under etterforskningen blir din rusbruk eller påkledning en viktig faktor for om du regner som "verdig" og til troende.

Tro ikke at hvilken kjole du går i er ubetydelig. Alle kjente kvinner blir bedømt utfra sin klesstil, i terningkast-helvete. Dine prestasjoner eller ytringer er ikke nok i seg selv.

Tro ikke at det å kle av seg ikke kan være en enkel vei til suksess, enten du er politiker eller forretningskvinne, men glem ikke kostnaden det medfører dersom din strategi mislykkes.

Tro ikke at det å være forfatter gjør din tekst kjønnsnøytral — en mann er forfatter, en kvinne er kvinnelig forfatter — kanskje en ide med psevdonym?

Tro ikke at kvinners situasjon og rettigheter internasjonalt er prioritert i den norske utenrikspolitikken.

Tro ikke at det er lett å gjøre karriere i UD.

Tro ikke at etter 100 år med stemmerett for folk flest, blir markeringen kalt innføring av allmenn stemmerett, mange kaller det fremdeles innføring av stemmerett for kvinner.

Tro ikke at likestilling kommer av seg selv, men du kan derimot gjøre en innsats!

Tro på tanken om likestilling og likeverd, og at du som likestillingsengasjert person kan utgjøre en forskjell!

God kvinnedag!

Åsta Årøen, leder Norges Venstrekvinnelag

Liv Haug, Oslo Venstrekvinnelag

Åse Rostvåg, Agder Venstrekvinnelag

Tove Hofstad, Buskerud Venstrekvinnelag

Anja Endresen, Rogaland Venstrekvinnelag

Carola Karl Urvik, leder av Nordland Venstrekvinnelag

Siw Bergesen, leder Hordaland Venstrekvinnelag

Alvhild Bjørge, leder Møre og Romsdal Venstrekvinnelag

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.