Archive for januar, 2012

Referat fra telefonstyremøte i NVK den 08.01.12!

15. januar 2012 23:34

0

På dette møtet diskuterte og planla styret et foreløpig program for årsmøtet, og status for avholdelse av årsmøte til de forskjellige fylkeslagene.

Årsmøte i NVK

14. januar 2012 19:44

0

Styret inviterer herved alle medlemmer hjertelig velkommen til å delta på NVK sitt årsmøte fredag den 17.Februar!