Styret diskuterte på dette møtet om f.eks. sommeren som har vært og 22.juli, høstseminar, status på NVK-arbeid i de ulike fylkene osv.

Møtet ble avholdt via SKYPE.

Tilstede: Åsta Årøen, Marit Brochmann, Sanna Sarromaa, Ulla Nordgarden, og Ellen Bjørge

Forfall: Torild Skogsholm og Liv I. Haug

Godkjenning av innkalling, referat og saksliste: Godkjent

1. Kort om sommeren som har vært:
Styret diskuterte her om det som skjedde den 22.juli.

2. Høstseminar:
Styret fastsatte at høstseminaret "Frisk Velferd" blir den 7. Oktober kl 17:00 (og vil vare til ca kl 20:00) på Thon hotel Opera i Oslo.
Åsta hadde fått snakket med Per Torbjørnsen (som er medlem i Velferdsutvalget i Venstre). Han ville komme og snakke om diskusjoner som de har hatt i velferdsutvalget, og ta en liten oppsummering på det.

3. Medlemsbrev:
Her tok styret opp litt korrekturfeil, men var ellers fornøyd med innholdet i brevet. Brevet blir sendt ut i nærmeste fremtid.

4. Status på VKL-arbeidet i de ulike fylkene:
Styret snakket om aktiviteter i Møre og Romsdal. Åsta har fått tilbakemeldinger om at de ønsker mer aktivitet der. Vi kom frem til at Ellen sender en e- post til kontaktperson og hører om de kan sette av et tidspunkt til årsmøte (helst i November), slik en i NVK styret kan stille opp på det møtet og ta opp ønskelige aktiviteter fremover.

5. NVKL-årsmøte 2012
Her snakket styret om mulige datoer for årsmøtet, og kom frem foreløpig til den 14.januar. Det ble fastsatt å avholde møtet i Oslo.

6. Politiske uttalelser?
Styret diskuterte litt rundt jordbrukspolitikk dvs om man skal gå inn for arealbasert støtte (som UV har gjort) eller produksjonsbasert støtte. Vi kom frem til at vi ikke haster frem en uttalelse på dette før vi vet mer om det, og konsekvenser de forskjellige løsningene har for næringa.
Styret diskuterte litt om singelpolitikk, og hadde forskjellige meninger om det. Noen mente mange kostbare tiltak for single vil gå på bekostning av familier og barnløse par. Andre mente at der må være bedre tiltak for single, slik at det er mulig for dem å få hverdagslige kostnader ned.
Man kom så frem til at man må tenke litt videre på dette temaet og sende e- post til hverandre, og på den måten samle gode ideer til en uttalelse. Styret kom også frem til at i uttalelsen må det understrekes at vi vil jobbe mot urettferdige avgifter, dvs mot mer graderte avgifter. Det kan f.eks vannmåler, der du betaler for det du bruker, og er du da singel så kan man spare på det tiltaket.

7. Eventuelt:
Ingen som hadde noe de ville ta opp under punktet eventuelt denne gangen.
Styret fastsatte at neste styremøte blir den 18.september kl 21:00 på SKYPE!

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.